Prejsť na obsah
Verejnosť

Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave pracuje na multimediálnej učebnici, ktorá je určená ako podklad na vzdelávanie študentov v predmetoch rezné nástroje a prípravky, technológia obrábania či výrobné stroje a zariadenia. Jej názov bude Obrábanie s podtitulom Konštrukcia strojov, nástrojov a prípravkov.

Digitálna verzia učebnice umožňuje popularizáciu štúdia techniky nielen úzkemu okruhu odbornej verejnosti a študentom Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ale aj širšej verejnosti a študentom stredných odborných škôl.

Viac si prečítate na:
https://www.teraz.sk/slovensko/strojnicka-fakulta-stu-v-bratislave-pra/552748-clanok.html