Prejsť na obsah
Verejnosť

V dňoch 21. – 22. marca 2019 sa v Košiciach uskutočnil už 6. ročník Slovenského doktorandského fóra. Jediné podujatie tohto druhu na Slovensku organizovala Asociácia doktorandov Slovenska v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl. Každý ročník tohto podujatia sa koná na pôde inej univerzity, hostiteľom toho aktuálneho bola košická Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, ktorá nás privítala v reprezentačných priestoroch historickej auly.
6. ročník doktorandského fóra sa zameral najmä na kvalitu a atraktivitu PhD. štúdia a mladej vedy na Slovensku. V panelových diskusiách odzneli názory zástupcov rôznych zainteresovaných subjektov, napr. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rady vysokých škôl či hostiteľskej univerzity. Atraktívnou bola aj diskusia so zástupcom novozriadenej Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktorej predsedom je od marca tohto roku bývalý rektor STU prof. Robert Redhammer. Pohľad spoza hraníc zasa sprostredkovala zástupkyňa Českej asociácie doktorandiek a doktorandov.
V paralelných pracovných skupinách sa účastníci fóra pokúšali identifikovať problémy PhD. štúdia a mladej vedy na Slovensku a navrhnúť možné riešenia. Pracovné skupiny riešili okruhy otázok ako „Každodenný život doktoranda (realita vs. predstava)“, „Prečo, čo a kam po PhD. štúdiu?“ a „Študent vs. zamestnanec“. Súčasťou akcie boli už tradične aj workshopy zamerané na rozvoj tzv. mäkkých zručností (soft skills), ktoré sú v dnešnej dobe veľmi potrebné nielen v zamestnaní, ale aj počas štúdia. Stavebná fakulta STU bola na podujatí aktívne zapojená prostredníctvom doktoranda Andreja Bistáka z Katedry technológie stavieb.

https://tlacovespravy.sme.sk/c/22095966/stavebna-fakulta-stu-na-slovenskom-doktorandskom-fore.html