Prejsť na obsah
Verejnosť

Posledný aprílový víkend patril 16. ročníku Bratislavských mestských dní. V rámci tohto podujatia sa Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU už tretí rok podieľala na spoluorganizovaní Dňa otvorených dverí vo Vodárenskom múzeu BVS a.s. Cieľom tohto podujatia bolo vyzdvihnúť význam vody v životnom prostredí a zdôrazniť nutnosť ochrany vody a vodných zdrojov. Hlavným organizátorom akcie je Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., ktorá podujatie organizuje v rámci svojho vzdelávacieho programu „Modrá škola – voda pre budúcnosť”. Zámerom programu je budovanie pozitívneho vzťahu verejnosti k pitnej vode a rozširovať vedomosti mladých o pitnej a odpadovej vode.
Počas konania podujatia bola verejnosti sprístupnená časť ostrova Sihoť, kde si bolo možné pozrieť budovu čerpacej stanice, najstaršiu vodárenskú studňu a tunel pod korytom Karloveského ramena. Pri prehliadke čerpacej stanice bol zabezpečený aj odborný výklad o technických zariadeniach objektu a o vodovodnom systéme Bratislavy.
Návštevníci múzea si mohli pozrieť okrem celoročnej expozície aj praktické ukážky prevádzky vodojemu a čistiarne odpadových vôd v edukačných stánkoch Katedry zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU a Modrej školy. Edukačný stánok katedry ponúkal aktivity pre všetky vekové kategórie. Na svoje si prišli nielen zvedavé deti, ale aj dospelí, ktorí si mohli vypočuť výklad o fungovaní čistiarne odpadových vôd, o vodných zdrojoch na Slovensku a na záver si mohli otestovať získané poznatky na slepých mapách Slovenska a Bratislavy.
Osobité poďakovanie pri spolupodieľaní sa na tejto vydarenej odborno-náučnej akcii patrí študentom, ktorí vo svojom voľnom čase prišli podporiť šírenie povedomia o ochrane životného prostredia a vynasnažili sa šíriť dobré meno Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity.

https://tlacovespravy.sme.sk/c/22111845/stavebna-fakulta-participovala-na-bratislavskych-mestskych-dnoch.html