Prejsť na obsah
Verejnosť

Stav slovenských mostov

[JOJ, 19:00 15/08/2018]
Michal Farkašovský, moderátor: „Po tragédii v Taliansku si iste mnohí kladú otázku, ako sú na tom naše cestné mosty? Na Slovensku ich máme okolo dvadsaťtritisíc, z toho približne tri percentá sú diaľničné mosty. Stav niektorých z nich nie je najlepší, väčšinou však ide o mosty na starších úsekoch rýchlostných ciest a diaľnic.“
Juraj Hajdin, redaktor: „Na Slovensku je sedemstopäťdesiatdeväť diaľničných mostov, z toho v zlom stavebno-technickom stave je dvadsaťdeväť. To však neznamená, že sú tieto mosty v havarijnom stave. Tých takmer tridsať mostov je na starších úsekoch rýchlostných ciest a diaľnic, ktoré Národná diaľničná spoločnosť priebežne opravuje. Mostné objekty vo veľmi zlom alebo havarijnom stave sa v správe Národnej diaľničnej spoločnosti nenachádzajú. Najstarší mostný úsek na Slovensku má už štyridsaťšesť rokov.“
Michaela Michalová, hovorkyňa NDS: „Najstarším úsekom je úsek D2 medzi Malackami a Bratislavou z roku 1972, ktorého súčasťou je dvanásť mostných objektov.“
Juraj Hajdin: „Najdlhším je estakáda na diaľnici D3 v úseku Žilina – Strážov, Žilina - Brodno s dĺžkou takmer jeden a pol kilometra, v prevádzke je od minulého roka. Najvyšším diaľničným mostom je most Valy na úseku D3 Svrčinovec - Skalité s výškou približne osemdesiatštyri metrov, aj ten je v prevádzke od minulého roka. Je takmer rovnako vysoký ako veža na Dóme svätého Martina v Bratislave. Pri stavbe takýchto obrovských konštrukcií sa musí prihliadať na veľa faktorov, ktoré by neskôr mohli narušiť jeho stabilitu.“
Martin Kresánek, projektant: „V prvom rade sa prihliada na smerové trasovanie, ktoré určuje projektant ciest. Ten vám navrhne trasu, ako má byť navrhnutá konštrukcia, vedenie ako má aj ísť, čiže aké body má spájať na jednej strane a na druhej strane. Akú prekážku má preklenúť, má preklenúť údolie, vodu a podobne. Určitým faktorom je geologické podložie, ktoré sa nachádza v podloží toho konkrétneho objektu.“
Juraj Hajdin: „Dôležité je, že aký je tam typ zeminy, akú má únosnosť, či sa v danom území zvykne zosúvať pôda a aj to, aké je tam prúdenie spodných vôd. Každý jeden most musí spĺňať záťažové normy, ktoré musia projektanti dodržať. V rámci tých noriem je aj zaťaženie, ktoré musí most počas životnosti odolať. Teraz sa mosty bežne projektujú na sto rokov.“
Peter Paulík, Katedra betónových konštrukcií a mostov STU Bratislava: „To neznamená, že aj tie, ktoré boli projektované pred päťdesiatimi rokmi, budú schopné sto rokov vydržať bez nejakej údržby alebo vôbec nejakej sanácie.“
Juraj Hajdin: „Každý jeden most či konštrukcia musia pred spustením prejsť špeciálnym testovaním a kontrolou autorizovaného inžiniera, ktorý vykoná prvú obhliadku.“
Michaela Michalová: „Potom je už po spustení do prevádzky určený mostný technik, ktorý každoročne vykonáva bežnú prehliadku mosta. Každé štyri roky sa vykonáva hlavná prehliadka mosta. Ide o prehliadku všetkých konštrukčných častí mosta, počas ktorej sa zisťujú prípadné poruchy, ktoré sa potom následne hodnotia a spraví sa zápis s fotodokumentáciou, na základe ktorej sa určí stavebno-technický stav mosta.“
Juraj Hajdin: „Pri stavbe mosta sa veľmi nerozlišuje, či bude nad zastavanou plochou alebo nad neobývanou krajinou. Ak by sa zrútil, vždy ohrozí ľudské životy či už na ceste, alebo pod mostom. Pri tragédii mosta v Janove ešte nie je jasné, prečo sa časť mosta zrútila.“
Martin Kresánek: „Chyba mohla byť na strane projektanta, chyba mohla byť na strane dodávateľa, chyba mohla byť na rôznych stranách. Je to možné, že sa most neudržiaval podľa projektovej dokumentácie a podľa toho, čo projektant pri odovzdávaní mosta navrhne a aký dá k tomu takzvaný manuál užívania toho konkrétneho objektu čiže mosta.“

Janov/Bratislava, Taliansko/Slovensko: Janovčanka i náš odborník o moste

[JOJ, 19:30 15/08/2018]
Lucia Barmošová, moderátorka: „Ďalší pilier zrúteného mosta sa začal nakláňať. Dnes popoludní tak prerušili práce na odstraňovaní trosiek a hľadanie ľudí, ktorí mohli pod nimi uviaznuť.“
Ján Mečiar, moderátor: „Polícia a hasiči evakuovali obyvateľov ulice pod zvyškami mosta už včera. Hrozilo totiž, že aj tie sa zrútia.“
Marika Dulajová, redaktorka: „Nakláňanie sa ďalšieho z pilierov mosta v Janove známeho ako Ponte di Brooklyn, dalo čiastočnú odpoveď na otázku, či zvyšok stavby je schopný prežiť.“
doc. Ing. Peter Paulík, PhD., Katedra betónových konštrukcií a mostov STU Bratislava: „Väčšinou vlastne sa počíta ten most tak, že niektoré jeho časti môžu zlyhať a zvyšné sú schopné to preniesť, nie vždy je to však pravda. Keď vám zlyhá nejaký kritický prvok, ako napríklad pilier, tak ten most nemá šancu.“
Marika Dulajová: „Na problémy diela architekta Ricarda Morandiho pritom upozorňovali odborníci už dlhšie.“
Patrizia Prando Šušová, rodáčka z Janova, vysokoškolská pedagogička UMB (telefonát): „Inžinier Antonio Brencich z janovskej univerzity, ktorý už v roku 2016 taký článok, ktorý on napísal a aj bol aj v televízii a to povedal, že vlastne tento most sa nedalo nejako udržiavať, že by bolo naozaj lepšie postaviť nový.“
Marika Dulajová: „Po moste, ktorého časť sa v Janove zrútila, prešlo ročne približne 25 miliónov áut. Napriek tomu, že takéto stavby sú plánované so životnosťou približne 100 rokov, u mosta, ktorý vyrástol pred polstoročím, je veľmi ťažké odhadnúť jeho životnosť. Pred polstoročím totiž platili úplne iné normy ako dnes.“
doc. Ing. Peter Paulík, PhD.: „Pretože ten výskum ešte venujúci sa degradácii železobetónových mostov nebol taký pokročilý, takže to, že dnes sa projektujú mosty na storočnú životnosť, to neznamená, že aj tie, ktoré boli projektované pred päťdesiatimi rokmi, budú schopné tých 100 rokov vydržať bez nejakej údržby, alebo bez nejakej sanácie.“
Marika Dulajová: „Podľa dnešných správ vedenie mesta zvažuje zbúranie Morandiho mosta, alebo toho, čo z neho zostalo.“
Patrizia Prando Šušová (telefonát): „Všetci sú v šoku. Teraz sa len čaká, že koľko ešte mŕtvych asi bude. Jediné šťastie bolo, že keď je august, tak že veľa ľudí neni tu v meste, že keby bol september, október, že by bola ešte väčšia tragédia.“
Marika Dulajová: „Prokurátor Janova Francesco Cozzi označil zrútenie sa viac ako stometrového úseku mosta za ľudskú chybu.“
Danilo Toninelli, minister dopravy v Taliansku (preklad z taliančiny): „Vedenie firmy Autostrade per l´Italia zodpovednej za diaľnice, v prevádzke ktorej bol aj tento most, musí odstúpiť.“
Luigi di Maio, minister práce a priemyslu v Taliansku (preklad z taliančiny): „Vláda chce podniku odobrať licenciu a uložiť penále, ktoré môžu dosiahnuť až výšku 150 miliónov eur.“
Patrizia Prando Šušová (telefonát): „Situácia je taká, že varujú ľudí, že keď nie je samozrejme extrémne potrebné, aby nešli cez diaľnicu autom.“
Marika Dulajová: „Podľa dostupných informácií na Slovensku máme približne 23 tisíc mostov. Tím Stavebnej fakulty STU Bratislava mapoval tie najstaršie z nich z rokov 1890 až 1940.“
doc. Ing. Peter Paulík, PhD.: „Áno, ale jednalo sa prevažne o mosty na menej frekventovaných cestách, dôležitejšie sú skôr mosty na tých hlavných ťahov, ktoré ale majú pod správou Slovenská správa ciest, NDSka, alebo železnice a tie by mali byť a aj sú podľa mojich informácií pravidelne monitorované.“
Marika Dulajová: „Taliansky minister dopravy s okamžitou platnosťou nariadil kontrolu všetkých zastaralých mostov a tunelov v krajine.“
Patrizia Prando Šušová (telefonát): „To je taký viadukt, taký most, že každý pozná vo svojom živote, každý Janovčan pozná a nielen Janovčan a to nikto nemohol vedieť, že je taký nebezpečný.“
Giovanni Toti, prezident Karaja Liguria (preklad z taliančiny): „Technici z ministerstva dopravy a súdom určení odborníci musia nájsť príčinu tejto hroznej tragédie, ktorá bude mať dopad na celé Taliansko.“
Marika Dulajová: „Čas, kedy by mali byť známe výsledky vyšetrovania, sa však nedá odhadnúť.“
doc. Ing. Peter Paulík, PhD.: „Tak to môže trvať aj roky a nemusí to ani priniesť jednoznačný výsledok.“
Marika Dulajová: „Marika Dulajová, televízia JOJ.“