Prejsť na obsah
Verejnosť

Aktivity Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave dokazujú, že Slovensko má všetky predpoklady byť lídrom v oblasti rozvoja energetických komunít a pozitívnych energetických štvrtí. Disponuje nielen potrebným know-how, ale aj angažovanými komunitami miest a obcí.

Fakulty a pracoviská STU sú príkladom využitia možných synergií na základe spolupráce rôznych odborných tímov a projektov s podporou EÚ pre potreby rozvoja obcí, miest a regiónov a transformácie ekonomiky. Ukazuje to aj prepojenie projektu Making City podporovaného programom Horizont 2020, projektu tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj a medzinárodného vzdelávacieho projektu Erasmus+. Prostredníctvom tohto prepojenia sa darí riešiť a demonštrovať transformáciu mestského energetického systému smerom k smart nízkouhlíkovým mestám a obciam na základe koncepcie pozitívnej energetickej štvrte.

Prečítajte si viac:
https://www.teraz.sk/slovensko/stu-slovensko-ma-predpoklady-byt-lid/636028-clanok.html