Prejsť na obsah
Verejnosť

Tri najsilnejšie vedecké inštitúcie na Slovensku chcú naďalej prehlbovať spoluprácu.
Práve UK, STU a SAV svojím výskumným potenciálom vytvárajú väčšinu vedeckej produkcie Slovenska.
Na pôde UK sa konalo prvé zasadnutie vedení týchto inštitúcií, ktorých spolupráca začala pred rokom podpísaním memoranda o spolupráci v oblasti vzdelávania, vedy a rozvoja.

„ Ako lídri vo výskume aktuálne pociťujeme zastavenie tokov eurofondov určených na vedu a výskum v období 2016 – 2020 ako veľmi vážny problém. Najmä aktuálna realokácia 170 miliónov eur na iné účely, pri ktorej došlo k porušeniu princípu partnerstva vedie k tomu, že práve výskumným univerzitám zostane na konci programového obdobia v rukách pomyselný „čierny Peter“, “ povedal rektor STU Miroslav Fikar.

Viac si prečítate na:
https://www.24hod.sk/spolupraca-slovenskej-akademie-vied-univerzity-komenskeho-a-slovenskej-technickej-univerzity-pokracuje-cl738917.html