Prejsť na obsah
Verejnosť

Prvotnou myšlienkou spolupráce bolo riešiť územie medzi domami pri Kultúrnom dome Dúbravka.
Prvotnou myšlienkou spolupráce Katedry architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave s mestskou časťou Dúbravka bolo riešiť územie medzi domami pri Kultúrnom dome Dúbravka. Budúci architekti, študenti 6. ročníka, pretavili svoje vízie a idey pod vedením Ing. arch. Dušana Mellnera do návrhov, ktoré si môžete pozrieť do polovice apríla v Dome kultúry Dúbravka.
Viac na webe mestskej časti Bratislava-Dúbravka

https://tlacovespravy.sme.sk/c/22079146/spolupraca-katedry-architektury-svf-s-mestskou-castou-dubravka.html