Prejsť na obsah
Verejnosť

Jakub Mitter, moderátor:

Ministerstvo školstva vyčlení v tomto roku finančný balík, ktorým chce motivovať vysoké školy, aby sa spájali a zlučovali. Chce tak docieliť vznik veľkých a kvalitných vysokých škôl. Školskí odborári tvrdia, že pred takýmto krokom je potrebná analýza, ktorú by mala spraviť akreditačná agentúra.“

Veronika Valášková, redaktorka:

„Spájanie či zlučovanie vysokých škôl je jeden zo spôsobov, ako zredukovať desiatky študijných odborov. Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling verí, že v roku 2021 sa podarí aspoň jedno takéto zlúčenie alebo spojenie. Podľa neho nie je tajomstvo, že Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave diskutovali o tom, že by mohli splynúť dokopy. Ide len o to, kto bude prvý.“

Branislav Gröhling, minister školstva:

„Otázka neznie, že či sú spokojní rektori s tým, otázka je, že čo je dobré pre študentov. A toto bude dobré pre študentov v rámci zvyšovania kvality, nie je to žiadne tabu, ja som to už od leta otváral na rektorských konferenciách túto tému.“

Veronika Valášková:

Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského hľadajú spôsoby užšej spolupráce a koordinácie. Hovorca STU Juraj Rybanský.“

Juraj Rybanský, hovorca STU:

„Robia tak v záujme dosahovania špičkovej kvality vzdelávania i vedecko-výskumnej činnosti v medzinárodnom kontexte, čo by sa prejavilo aj vo vyššom postavení týchto inštitúcií vo svetových rebríčkoch kvality. Nejde však o fyzické spájanie týchto inštitúcií.“

Veronika Valášková:

„Podľa predsedu Študentskej rady vysokých škôl Filipa Šurana, sú vysoké školy veľmi citlivé na akékoľvek náznaky, že by mali prísť o svoju značku.“

Filip Šuran, predseda Študentskej rady vysokých škôl:

„Stačí, keď sa pozrieme na STU, kde akademický senát využil práve to, že rektor Fikar rokoval s rektorom Števčekom z UK o týchto veciach a použili to ako jeden z dôvodov na jeho odvolanie. Školy sú veľmi, veľmi citlivé na takéto spájania a to vyjadrujú aj rektori trnavských univerzít.“

Veronika Valášková:

„Školskí odborári myšlienku spájania univerzít vítajú. Predseda Pavel Ondek.“

Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku:

„My si myslíme, že nie je to zlý krok, ale na druhej strane pokiaľ je tvrdenie, že tým sa zvýši kvalita, tak je potrebná určite analýza a tú analýzu by mala urobiť podľa nás Slovenská akreditačná agentúra.“

Veronika Valášková:

„Rezort školstva vyčlení finančný balík ako motivačný prvok. Zároveň tieto peniaze budú slúžiť na technickú realizáciu zlúčenia, vytvorenie nových štruktúr, preklopenie elektronických systémov a iné náklady.

Veronika Valášková, RTVS.“