Prejsť na obsah
Verejnosť

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „V jednej z čakární onkológie to vyzerá ako vo wellness. Všade samé drevo. S nápadom prišiel jeden z pacientov, ktorý je zároveň šikovným architektom. Drevené obloženie stien pôsobí nielen uvoľňujúco, ale má i svoj lekársky význam.“
Anton Adamčík, redaktor: „Zámerom autorov bolo zmeniť nemocničné prostredie tak, aby sa v ňom pacienti cítili akoby boli v lese. Pôvodne nevľúdnu čakáreň jednej z kliník Národného onkologického ústavu sa v priebehu roka podarilo premeniť na niečo, čo pripomína wellness.“
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., prednosta Kliniky onkohematológie LFUK a NOÚ: „Je to z iniciatívy nášho pacienta a zároveň architekta, takže tá iniciatíva bola priamo zdola.“
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., vedúca projektu – Fakulta architektúry STU BA: „Keď potom prišiel ku mne na doktorandúru, ja som mala tento výskumný projekt, ktorý vediem, takže sa to spojilo jedno s druhým.“
Anton Adamčík: „ Ako pacient postrehol, že nemocničné prostredie, i keď je čisté a estetické, pôsobí stiesňujúco a v rámci bežiaceho projektu prišiel s návrhom premiestniť do nemocníc kúsok lesa.“
Ing. arch. Branislav Puškár, PhD., Fakulta architektúry STU BA: „Čakajú teraz aspoň vo veľmi príjemnom humánnom prostredí s tým najpríjemnejším materiálom, s masívnym drevom.“
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.: „Je to súčasťou veľkého výskumného projektu Interakcia človeka a dreva, kde sme sa snažili zistiť ako drevo účinkuje na človeka.“
Anton Adamčík: „ Drevo je nielen príjemné na dotyk, ale v našej psychike spúšťa aj akýsi oddychovo-relaxačný režim.“
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.: „Keď sa zahľadíte na tento priestor, tak máte pocit, že ste niekde vo wellnesse.“
Anton Adamčík: „ Projekt je unikátny aj v tom, že sa doň zapojili rôzne vedecké disciplíny, čo je dnes na Západe trendom.“
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor STU BA: „Chemikov, elektrikárov s dizajnérmi s umeleckou dušou.“
Anton Adamčík: „ Výsledky výskumu ukázali aj prekvapivé poznatky o pôsobení dreva v tomto prostredí.“
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD., biochemička ÚBM FCHPT STU BA: „Drevo ako prírodný materiál má sám o sebe antimikróbne aktívne vlastnosti.“
Anton Adamčík: „ Cez póry v dreve sa mikróby dostávajú dnu, kde napokon uhynú. Ako najvhodnejšie sa ukázalo smrekovcové a borovicové drevo, ktoré uvoľňuje aj éterické oleje a ďalšie aktívne látky.“
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.: „A takýmto spôsobom dochádza k revitalizácii buniek.“
Anton Adamčík: „ S výsledkami pilotného projektu sú spokojné všetky strany a záujem oň prejavujú aj ďalšie nemocnice na Slovensku. Zároveň projekt uvažuje o takomto poľudštení prostredia aj v ďalších oddeleniach nemocnice, napríklad na detskom a geriatrickom. Anton Adamčík, televízia JOJ.“