Prejsť na obsah
Verejnosť


Ján Mečiar, moderátor: „Problémy so psími exkrementmi rieši hádam každé väčšie mesto a táto téma sa neraz objavuje aj v médiách, poväčšine ako negatívna správa.“
Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka: „ Tentoraz však máme niekoľko pozitívnych. S jednou prichádza britský vynálezca, ktorý chcel poukázať na vzácnosť tohto odpadu a vymyslel technológiu ako z neho vyrobiť svetlo pouličných lámp.“
Ján Mečiar: „ Slovensko však nie je pozadu vďaka vynálezom strojárov zo Slovenskej technickej univerzity. Ich technológiu používajú už viaceré hospodárstva, ktoré bioodpad menia na bioplyn.“
Anton Adamčík, redaktor: „Zrejme len málokto tuší, kde a ako skončí vrecúško so psími exkrementami po tom, čo sa ocitne v takomto koši. V jednom anglickom mestečku sa zmení na svetlo, presnejšie na svetlo tejto pouličnej lampy, ktorú postavil pri svojom dome tento britský vynálezca.“
Brian Harper, vynálezca (preklad z angličtiny): „ Funguje to takto, vrecúško s exkrementami hodíte do tohto zásobníka, kam sa ich zmestí 10 až 20. Je tam mlynček, ktorý ich rozmelie a posunie sem, do hlavnej časti bioreaktora.“
Anton Adamčík: „ V bioreaktore vzniká plyn, ktorý potom putuje do lampy, kde horí a vytvára svetlo.“
Brian Harper (preklad z angličtiny): „ Cieľom nie je masová výroba bioplynu, ide mi o riešenie problému so psími exkrementami. Len tu v Británii sa po celej krajine ročne vyprodukuje 700 tisíc ton psích exkrementov.“
Anton Adamčík: „ Pokiaľ by sa táto myšlienka ujala, mestské parky by mohli v noci svietiť plynom vyrobeným zo psieho trusu.“
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty STU: „Je to v podstate výroba bioplynu z exkrementov hospodárskych zvierat, no robiť toto možno v malom a ako hoby sa dá.“
Brian Harper (preklad z angličtiny): „ Exkrementy, nech pochádzajú odkiaľkoľvek, sú naozaj hodnotné. Nevyužiť psie exkrementy je priam trestuhodné mrhanie.“
Anton Adamčík: „ Problém so psím trusom by bolo fajn vyriešiť aj na Slovensku. Jeden stredne veľký pes ročne vyprodukuje asi 90 kilogramov exkrementov. Z mestskej časti Petržalka sa ročne vyvezie okolo 30 ton psieho trusu, čo je asi 1,5 železničného vagóna. Možno by jeho využitie na osvetlenie párkov stálo za to. Patenty a vynálezy ako to urobiť už máme naše originálne.“
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.: „My sme takéto projekty robili dva, jeden na spracovanie týchto kalov.“
Anton Adamčík: „ V druhom projekte spracúvajú bežný komunálny odpad, ktorý obsahuje zhruba polovicu bioodpadu.“
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.: „Všetky emisie škodlivé, ktoré vznikajú v procese spaľovania, vieme o tom bioreaktore zachytiť.“
Anton Adamčík: „ Laboratórium biomasy Slovenskej technickej univerzity má už viac ako 50 technologických patentov.“
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.: „Musí to najskôr vysušiť, tieto palivá ako vidíte, toto je vyrobené pred piatimi rokmi a ďalších 5 rokov nám ešte bude slúžiť.“
Anton Adamčík: „ V druhom kroku sa z brikiet vyrába plyn, ktorým je možné vykurovať alebo svietiť. Anton Adamčík, televízia JOJ.“

[JOJ, 19:30 17/02/2018]