Prejsť na obsah
Verejnosť

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave bude v rámci pilotného projektu pre ministerstvo dopravy a výstavby testovať pripravenosť slovenských ciest na nasadzovanie inteligentnej a prepojenej dopravy.

Výskumníci otestujú senzorickú čitateľnosť vodorovného aj zvislého dopravného značenia na vybraných úsekoch ciest hlavného mesta, diaľnic, ciest I., II. a III. triedy.

„Ak sa máme na strojové čítanie značiek stopercentne spoliehať pri autonómnych autách, musíme si v prvom rade vedieť jednoznačne povedať, v akom stave toto dopravné značenie na našich cestách je a ako sú moderné autá schopné alebo neschopné prečítať ho a porozumieť mu,“ poznamenal odborný garant projektu za FIIT STU Marek Galinski, ktorý pôsobí vo výskumnej skupine Automotive Innovation Lab.

Prečítajte si viac:
https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/slovensko-sa-pripravuje-na-inteligentnu-dopravu-vyskumnici-skontroluju-znacenie/