Prejsť na obsah
Verejnosť

Cieľom je transformácia z „montážnej dielne“ Európy a zvrátenie odlivu mozgov.
Na Slovensku má vzniknúť organizácia, ktorá prepojí odborníkov v oblasti umelej inteligencie z radov akademickej obce, štátu a súkromného sektora. Má niesť označenie Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie, skrátene Slovak-AI.
Vznikne na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave pod záštitou Fakulty informatiky a informačných technológií a IT Asociácie Slovenska. Úzko má spolupracovať aj s ďalšími akademickými pracoviskami na Slovensku.

Odvážne ciele
Cieľom centra je, okrem iného, aj vypracovanie odporúčaní pre rozvoj umelej inteligencie u nás. Slúžiť má ako základ pre stratégiu Slovenska v oblasti AI. Podobné stratégie pritom už má vypracovaných množstvo krajín, z európskych napríklad Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Švédsko či Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.
„Sústredenie nadkritickej masy talentu a poctivej výskumnej práce na jedno miesto umožní následné sieťovanie a zvýšenie podielu výskumníkov na Slovensku a tiež pre posun od montážnej dielne smerom ku kreatívnym a expertným činnostiam,“ uvádzajú vo svojom pláne odborníci.
Svojou činnosťou chcú prispieť aj k tomu, aby šikovní mladí ľudia neodchádzali zo Slovenska a práve naopak, vracali sa späť.
Organizácia chce organizovať aj odborné diskusie a konferencie na tému AI či pomáhať v oblasti vzdelávania a prenášania poznatkov do praxe.

Pomôžu veľké firmy
V rámci potrebných krokov prebehlo ešte 1. apríla na pôde FIIT STU BA prvé stretnutie odborníkov na umelú inteligenciu. Uskutočnilo sa pod záštitou Americkej obchodnej komory na Slovensku, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, IT asociácie Slovenska (ITAS) a Úradu podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície (ÚPPVII).
Účastníci stretnutia, medzi ktorých patrili aj zástupcovia Slovenskej akadémie vied či spoločností Eset, Google, IBM, Microsoft alebo Tatra banka, sa rozdelili do niekoľkých pracovných skupín:
- Výskum a vzdelávanie
- Biznis a public potenciál
- Dáta a infraštruktúra
- Regulácie a etika
Druhé stretnutie je naplánované na začiatok mája. V správnej rade centra majú mať svojich zástupcov akademické pracoviská z oblasti AI, IT priemysel aj štát.
Za iniciatívou stojí Mária Bieliková, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity, ktorá sa v oblasti AI angažuje aj na pôde EÚ. Sama dlhodobo vyzývala na vznik podobnej inštitúcie a snahu o prilákanie talentov späť na Slovensko.
Do iniciatívy je zapojený aj softvérový inžinier Martin Spano, ktorý paradoxne sám žije a pracuje v Rakúsku. „Slovensko je malá krajina, preto je takáto koncentrácia mozgov nutným predpokladom pre budúci úspech,“ povedal redakcii Živé.sk.
Spano v uplynulých mesiacoch AI propagoval prostredníctvom svojej knihy „Umelá inteligencia v orechovej škrupinke“. Slovenský preklad anglického originálu, na ktorom sme sa editorsky podieľali, si môžete v elektronickej podobe stiahnuť exkluzívne na Živé.sk.

https://zive.aktuality.sk/clanok/139334/slovensko-ma-mat-vlastne-centrum-pre-umelu-inteligenciu/