Prejsť na obsah
Verejnosť

Adriana Kmotríková, moderátorka: „A teraz sľúbená dobrá správa. Dve najväčšie a najlepšie vysoké školy na Slovensku dostali finančnú injekciu v hodnote 110 miliónov eur. Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita tieto peniaze použijú na modernizáciu a rozvoj. Historicky najvyššia investícia do nášho školstva by mala posilniť najmä vedecké kapacity a zabrániť odlivu mozgov do zahraničia.“

Michal Rybanský, redaktor: „Takúto injekciu dostanú naše univerzity vôbec po prvý raz. Čakanie na ňu však mohlo viacerým pripadať takmer ako nekonečné.“

Marek Števček, rektor Univerzity Komenského: „Do tejto výskumnej infraštruktúry sa skutočne neinvestovalo v podstate desiatky miliónov rokov, desiatky rokov.“

Michal Rybanský: „Pomoc prichádza päť minút pred dvanástou a to aj vďaka Európskej investičnej banke.“

Vazil Hudák, viceprezident Európskej investičnej banky: „Konkurencieschopnosť jednotlivých štátov, národov sa naozaj odvíja od toho, či dokážeme vyprodukovať vedu a výskum, inovácie, ktoré dokážu postaviť našu ekonomiku do konkurencieschopnej pozície voči iným.“

Michal Rybanský: „Obe univerzity si rozdelia milióny eur z operačného programu Výskum a inovácie, ktoré poputujú najmä na rekonštrukciu budov, kúpu prístrojov a zlepšenie infraštruktúry.“

(text v obraze)

Čo prinesie injekcia do vedy a výskumu
- zmodernizuje výskumnú infraštruktúru
- zrekonštruuje priestorovú a IT infraštruktúru
- nákup nových špičkových zariadení a prístrojov
- spoločné výskumné programy
- zvýšenie konkurencieschopnosti univerzít

Miroslav Fikar, rektor Slovenskej technickej univerzity: „Prerobenie a modernizáciu laboratórií na špičkové a samozrejme aj investíciu do ľudí.“

Michal Rybanský: „V rámci tohto projektu vznikne pavilón špičkových technológií s otvorenými laboratóriami, ktoré budú vybavené tými najmodernejšími prístrojmi a zariadeniami. Čo bude ich najväčším prínosom?“

Martina Lubyová, ministerka školstva: „Nielen vynikajúca výuka, ale aj špičková veda a zároveň aj spolupráca s medzinárodnými inštitúciami a s inými krajinami.“

Michal Rybanský: „Jedným z hlavných cieľov je nielen zastaviť odlev študentov z našich univerzít, ale práve naopak prilákať mladých výskumníkov aj zo zahraničia. Užšia spolupráca Univerzity Komenského a STU by sa však nemala skončiť ich vzájomným zlúčením do jednej inštitúcie.“

Martina Lubyová: „Práve tieto dve školy sú takými centrami excelentnosti na Slovensku v rámci vysokoškolského vzdelávania, ktoré naopak na seba môžu nabaliť ďalšie možno menej úspešné univerzity.“

Michal Rybanský: „Každá z univerzít tak počas štyroch rokov preinvestuje okolo 55 miliónov eur. No oblasti ako kybernetická bezpečnosť, biotechnológie a biomedicína či materiálový výskum by si možno zaslúžili aj viac.“

Miroslav Fikar: „Dokázali by sme samozrejme spotrebovať aj dvojnásobné množstvo.“

Michal Rybanský: „Michal Rybanský, televízia JOJ.“