Prejsť na obsah
Verejnosť

Myslíte si, že ryby nemôžu byť závislé na drogách? Tak sa mýlite. Ryby omámené pervitínom alebo kokaínom môžu pokojne plávať aj v našich slovenských riekach. A to majú na svedomí narkomani, od ktorých sa drogy dostávajú do splaškov.
Spotreba liekov, antibiotík, ale aj drog stúpa a veľká časť týchto látok sa cez tráviaci systém človeka dostáva do odpadových vôd. Vedci zo Slovenskej technickej univerzity analyzujú drogy z odpadových vôd. Tie im totiž umožňujú zistiť spotrebu drog či liekov v konkrétnom meste.
Táto metóda zisťovania drog bola použitá na Slovensku po prvý raz. Cez čistiarne odpadových vôd v rozvinutých krajinách odchádza do prírody čoraz viac zvyškov liekov, od antibiotík cez antikoncepciu až po nelegálne drogy. Túto skutočnosť už potvrdilo viacero vedeckých štúdií. Vedci vo svete skúmajú vplyv týchto látok vypúšťaných do vôd najmä na ryby, ale aj ďalšie živočíchy.
Do výskumu sa zapojili slovenskí vedci
Do výskumu sa zapojil aj tím z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FCHPT). Po prvý raz na Slovensku použili vedci novú analytickú metódu, pomocou ktorej sledovali prítomnosť 30 typov drog a 60 typov liečiv v odpadových vodách.
Merania prebiehali na troch čistiarňach v Bratislave (Vrakuňa, Petržalka, Devínska Nová Ves) a na čistiarni v Piešťanoch. V rovnakom termíne ako na Slovensku (6.-13. marec 2013) bežali tieto merania na ďalších 50 čistiarňach v 32 európskych mestách. Celoeurópske porovnania a štatistiky sa stále spracovávajú, ale tím z FCHPT už môže porovnávať údaje z odberných miest na Slovensku. Tieto aktuálne údaje zo Slovenska je však zatiaľ možné porovnať len s údajmi z meraní v európskych mestách z roku 2011.
"Odbery vzoriek na vstupe do každej čistiarne prebiehali celý týždeň vrátane víkendu každý deň počas 24 hodín. Na základe nameranej koncentrácie drogy v zlievanej vzorke a nameraného prietoku odpadovej vody na čistiareň v daný deň sme zistili množstvo drogy vylúčenej obyvateľmi počas každého dňa. Aby sa mohli údaje porovnávať, toto množstvo drogy bolo vztiahnuté na 1000 obyvateľov napojených na kanalizačný systém v danom meste,“ uviedol Jaroslav Škubák z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT STU).
Najviac pervitín a kokaín
Merania potvrdili niektoré predpoklady – v čistiarni v Petržalke boli namerané vyššie koncentrácie pervitínu, vo Vrakuni zase kokaínu. Cez víkend stúpli na oboch čistiarňach koncentrácie extázy, čo potvrdzuje, že ide o „víkendovú“ drogu. Merania prebehli na jar a potvrdili vysoké koncentrácie antibiotík v odpadových vodách. V letných mesiacoch, ako ukazujú údaje z Európy, bývajú zase vyššie koncentrácie antihistamík – liekov proti alergiám.
V roku 2011 sa do meraní zapojilo 19 európskych miest, výsledky ukazujú, že v Západnej Európe užívatelia drog preferujú drogy ako kokaín, kým smerom na východ najmä marihuanu či pervitín. Marihuana či pervitín dominujú aj v krajinách ako Holandsko (meralo sa v Amsterdame), Fínsko (Helsinky, Turku), Chorvátsko (Záhreb), Česko (České Budejovice).
„V porovnaní s európskymi mestami Bratislava aj Piešťany figurujú na popredných miestach v spotrebe pervitínu, značné hodnoty boli namerané aj pre marihuanu a extázu. Ide však o porovnanie aktuálnych údajov zo Slovenska s údajmi spred dvoch rokov z iných miest. Tieto merania môžu byť veľkým prínosom pre drogovú prevenciu. Ak sa doteraz preferencie užívateľov drog zisťovali prostredníctvom anonymných dotazníkov, teraz vieme odhaliť novú drogu ponúkanú konzumentom,“ povedal Tomáš Mackuľak z FCHPT STU.
Vedci odoberajú vzorky
Tím z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity však nechce zostať len pri meraniach koncentrácii drog a liečiv, ale chce pre čistiarne vyvinúť metódy, ako si poradiť s týmito novodobými odpadmi. Agentúra na podporu výskumu a vývoja vedcom schválila financie pre projekt - Identifikácia drog a liečiv v odpadových vodách a možností ich odstraňovania v čistiarňach odpadových vôd. V týchto dňoch už vedci odoberajú vzorky aj v ďalších mestách SR.
Údaje chcú zbierať každý rok
„V rámci projektu monitoring rozširujeme aj na iné mestá na Slovensku. Údaje by sme chceli zbierať a monitorovať každý rok. Nezostávame však len pri zbere údajov, skúmame, ako zvyšky drog či liečiv ovplyvňujú čistiarne, kvalitu vypúšťaných vôd a životné prostredie na Slovensku. Radi by sme vyvinuli technológie a postupy, ktoré čistiarňam pomôžu rozložiť tieto druhy zlúčenín a zabrániť ich prenikaniu do riek,“ hovorí vedúci projektu Igor Bodík z Oddelenia environmentálneho inžinierstva FCHPT STU.