Prejsť na obsah
Verejnosť

Študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bodovali v medzinárodnej súťaži VELUX ActiveHouse Award 2018. Sú nimi:
2. cena Lucia Hrdličková, FA STU (vedúci práce T. Varga)
Porota ocenila, že projekt pracuje s tradičnou štruktúrou dediny, rešpektuje základné formy a dispozičné riešenie vidieckych domov. Koncept je použiteľný na zahustenie existujúcej zástavby, aj na doplnenie úplne novou štruktúrou. Prirodzeným spôsobom pracuje so základnými princípmi prirodzeného osvetlenia a vetrania. Dispozície sú funkčné. Projekt neprináša žiadne zásadne nové myšlienky, ale pracuje s existujúcimi, osvedčenými princípmi.
3. cena Lucia Blahová, FA STU (vedúci práce H. Pifko)
Projekt sa podľa poroty zaoberá nesmrteľnou témou sídliska, jeho zahustením a poľudštením. Využitie kontajnerov v modulárnom systéme zodpovedá logike sídliska, dispozičné riešenie je najmä vo vzťahu k prepojeniu jednotlivých podlaží schodiskom problematické.
3. cena Andrej Vojtko, FA STU (vedúci práce L. Šíp)
Porota ocenila komplexnosť riešenia problematiky, avšak výsledné riešenie je zbytočne komplikované a nákladné, lebo pomer plôch pre bývanie je vzhľadom k celkovému obostavanému priestoru neadekvátny a neprináša želaný komfort.
Ďalší ocenený študent:
3. cena Pavel Juříček, FA VUT Brno
Myšlienka „co-housingu“ v radovej zástavbe predstavuje jeden z možných variantov budúcich foriem bývania. Navrhnuté riešenie vychádza z tradičných foriem, ktoré sú možno až príliš formálne. Problematické sa tiež javí otvorené schodisko v átriu.
Odmenu porota udelila aj dvojici študentov Martin Horváth / Matúš Hornyák, TU Košice. Ocenila zamyslenie sa nad princípom prenosu denného svetla do vnútorných dispozícií akejkoľvek stavby. Autori sa zamýšľajú nad dostupnosťou / nedostupnosťou denného svetla v rámci existujúcich štruktúr.
Výsledky medzinárodnej súťaže VELUX ActiveHouse Award 2018 boli vyhlásené 10. decembra v brnenskom centre ImpactHub. Porota zasadala začiatkom decembra 2018 v zložení Ing. arch. Zuzana Morávková (ERA 21), prof. Ing. arch. Ján Stempel (Stempel & Tesár architekti, FA ČVUT) a Ing. arch Klára Bukolská (VELUX).