Prejsť na obsah
Verejnosť

Najviac cien si odniesli študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Spoločnosť VELUX vyhlásila víťaza medzinárodnej súťaže študentov Active House Award 2018. Do súťaže sa prihlásilo celkovo 78 študentov z piatich vysokých škôl zo Slovenska a Českej republiky, ktorí predstavili svoje návrhy na tému Future living. Najviac ocenení si odniesli Slováci.
Študenti architektúry vo svojich návrhoch v rámci súťaže Active House Award 2018 predstavili nový pohľad na architektúru budúcnosti. Úlohou bolo navrhnúť koncept stavby určenej na bývanie, ktorá prináša inovatívne riešenie tejto problematiky a funguje v súlade s princípmi aktívneho domu. Predložené návrhy hodnotila trojčlenná odborná porota v zložení Zuzana Morávková (časopis ERA 21), Ján Stempel (Stempel & Tesař architekti, pedagóg FA ČVUT) a Klára Bukolská (VELUX). Porota hodnotila nielen kvalitu architektonického a urbanistického riešenia, ale aj prácu študentov s denným svetlom, prísunom čerstvého vzduchu, hospodárením s energiami a celkový dosah na životné prostredie. Dovedna bolo ocenených päť prác – tri návrhy sa umiestnili na treťom mieste, jeden na druhom a jedna práca získala odmenu odbornej poroty.
„Súťaž Active House Award dáva každoročne študentom vysokých škôl príležitosť zamyslieť sa nad návrhom stavieb rôzneho zamerania. Tento ročník potvrdil, že bývanie je jednou z najťažších disciplín v architektúre. Skĺbiť novú víziu, nový architektonický princíp s predstavou človeka o pohodlí, výhľade, súkromí a s ekonomickou rozvahou nie je ľahká úloha. Videli sme množstvo zaujímavých myšlienok, ako by mohol vyzerá rozvoj bývania – bez urbanistického, environmentálneho alebo kultúrneho zaťaženia,“ uviedla Klára Bukolská, hlavná architektka VELUX.
Najviac cien si odniesli študenti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na treťom mieste sa umiestnili Lucia Blahová a Andrej Vojtko, druhé miesto získala Lucia Hrdlovičová. Na Slovensko putovala tiež odmena poroty, ktorú získal Martin Horvát spolu s Matúšom Hornyákom z Technickej univerzity v Košiciach. Z českých vysokoškolákov bol najúspešnejší Pavel Juříček z Fakulty architektúry Vysokého učení technického v Brne, ktorý si odniesol cenu za tretie miesto. Medzi súťažiacimi boli celkovo rozdelené odmeny vo výške 3800 €.

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/slovenski-studenti-excelovali-v-suta/47355-clanok.html