Prejsť na obsah
Verejnosť

Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave sa podarilo nadviazať spoluprácu s univerzitou z rebríčka TOP 500.
Vďaka získaniu Bilaterálneho fondu Grantov EHP a Nórska začala spolupracovať s Univerzitou v Bergene (Nórsko) a Univerzitou Kwame Nkrumah University of Science and Technology v Ghane.
Cieľom výskumnej spolupráce je návrh riešenia optimálneho využitia fotovoltaických panelov, ktoré sa budú nakláňať tak, aby pracovali čo najefektívnejšie a zachytávali najväčšie možné množstvo slnečného žiarenia. Celý tento proces sa bude musieť prispôsobiť zmenám aj pomocou krátkodobej predpovede intenzity slnečného žiarenia. Práve v tomto chcú pomôcť slovenskí informatici, ktorí už majú niekoľkoročné skúsenosti s metódami analýzy a spracovania energetických údajov. Vďaka týmto metódam pomáhajú predpovedať krátkodobé výkyvy spotreby energie v inteligentných sieťach v Čechách a na Slovensku. Pri výpočtoch využívajú viaceré metódy umelej inteligencie (napríklad strojového učenia), s ktorými majú na fakulte dlhoročné skúsenosti.
Lepšie využitie zelenej energie pomocou kvalitnejšieho modelovania (Better Utilization of Green Energy through Better Modelling), ako sa projekt nazýva, odštartoval workshopom v Bergene v januári 2018, kde tímy prezentovali svoje dosiahnuté výsledky. Prof. Tor Sorevik (Univerzita v Bergene) ocenil skúsenosti nášho výskumného tímu okolo doc. Márie Luckej (FIIT STU) a vyjadril sa, že príspevok výskumníkov z STU je hodnotným vkladom do projektu . Už teraz boli navrhnuté konkrétne riešenia pre efektívnejšiu inštaláciu fotovoltaických panelov, ktoré sa v rámci ďalšej spolupráce budú overovať a porovnávať s dosiahnutými výsledkami v svetovom meradle. Spolupracovať na projekte s univerzitou z TOP500 má pre nás význam z hľadiska rozvíjania kontaktov v európskom výskumnom priestore, povedala doc. Viera Rozinajová, členka výskumného tímu a prodekanka FIIT STU.

Fakulta informatiky a informačných technológií STU
• Jediná fakulta na Slovensku so zameraním výhradne na oblasť informatiky a informačných technológií.
• Najmladšia fakulta Slovenskej technickej univerzity, tento rok oslávi 15. výročie.
• Jediná fakulta v ČR a SR s medzinárodnou akreditáciou od najväčšej profesijnej organizácie IET.
• Absolventi majú najvyššie priemerné platy (1639 eur), sú najžiadaní na trhu práce (s najvyšším podielom pracujúcich v odbore – 94%)