Prejsť na obsah
Verejnosť

DNI MOBILNEJ ROBOTIKY l Súkromný sektor u nás vôbec nezaujíma podpora vedy a výskumu. Nemá na to.
Predovšetkým priemyselné roboty a v automobilkách aj zopár servisných. Takto dnes vyzerá robotika na Slovensku. Výrobe profesionálnych servisných robotov sa totiž u nás nevenuje takmer nikto. ,,Existuje len zopár firiem, ktoré sa snažia pôsobiť na tomto dôležitom poli v oblasti robotiky, ale nedá sa povedať, že by to na Slovensku bolo trendom," upozorňuje docent František Duchoň z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Bratislava. Žijú na univerzite Roboty tak ožívajú hlavne na univerzitnej pôde. No bez podpory zo strany súkromného sektora tam väčšina vyvinutých prototypov aj zostáva a využívajú sa len na pedagogický alebo ďalší výskumný proces. ,,Aby sme neboli skeptickí, existuje pár svetlých príkladov, ako je napríklad robot Scorpio, ktorý bol použitý na summite Bush - Putin v Bratislave v roku 2005," hovorí docent Duchoň a dodáva: ,,Aktuálne však platí, že firmy na Slovensku nemajú záujem o výskum v oblasti robotiky. Väčšina z nich sú len predajcovia, ktorí potrebujú krátkodobý zisk a nerozmýšľajú v dlhodobom horizonte." Aj preto sa, takpovediac, darí domácej robotike - robotickým vysávačom, kosačkám, čističom okien alebo odkvapových rúr. Štatistika je výborná Napriek týmto problémom vyzerá Slovensko podľa štatistík v rámci regiónu výborne. Na 10tisíc pracovníkov vo výrobnom priemysle totiž pripadalo takmer 50 robotov. Pritom svetový priemer je 55. Dokonca sme predbehli všetky krajiny z V4 (údaje podľa Medzinárodnej federácie robotiky z roku 2011). Ale! Ak sa totiž podľa docenta Duchoňa porovnáme s vedeckými inštitútmi venujúcimi sa robotike predovšetkým v Česku, tak takmer v každej oblasti zaostávame. Problémom je najmä už spomenutá podpora zo súkromného sektora a neschopnosť našich grantových agentúr hodnotne podporiť výskum v tejto oblasti. ,,Robotika je náročná a nákladná záležitosť. Rozpočty svetových projektov idú k horizontu niekoľkých miliónov eur, čo sa na Slovensku mimo medzinárodných projektov naozaj nedá získať," hovorí Duchoň. Preto ak chceme dosahovať vyššiu kvalitu robotiky na Slovensku, musíme aj viac investovať do výskumu. A, samozrejme, mať aj dostatok vysoko kvalitných odborníkov. ,,Tých Slovensko podľa môjho názoru má, ale ihneď, ako získajú možnosť uplatniť sa niekde v zahraničí za lepšie peniaze, utekajú. V tom lepšom prípade začnú podnikať, aby uživili seba a rodinu, ale potom sa nemôžu plnohodnotne venovať výskumu," dodáva docent Duchoň z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. (VAN)
Roboty na veľtrhu Black Metal - jeho výbava umožňuje výskum náročných úloh mobilnej robotiky, Servisný MRVK-01 - prototyp mobilného manipulátora vyrobeného výhradne u nás, Roboguľko - prototyp robota, ktorý má v budúcnosti slúžiť ako predĺžená ruka záchranárov či ozbrojených zložiek.