Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektori Združenia výskumných a technických univerzít upozorňujú na presun 120 miliónov eur z eurofondov pôvodne určených na vedu na iné účely.
Zdôrazňujú, že dlhodobo podfinancovanej oblasti vedy a výskumu teraz reálne hrozí, že príde o sumu 120 miliónov eur z prostriedkov, ktoré sú hlavným zdrojom verejných investícií na Slovensku. Pod vyhlásením sú podpísaní viacerí rektori slovenských univerzít a predseda SAV.
„Zdôrazňujeme, že zastavenie tokov a nízke čerpanie nie je vinou výskumných a technických univerzít a ústavov SAV. Na všetky doteraz vyhlásené výzvy sme reagovali a vo väčšine prípadov je naša absorbčná kapacita vyššia, ako sú alokované financie pre výzvy,“ uvádzajú. Združenie výskumných a technických univerzít spolu so SAV predstavuje viac než 80 percent výskumného a publikačného potenciálu vedy na Slovensku.
Pripomínajú, že sú to práve výskumné a technicky orientované univerzity spolu s ústavmi SAV, ktoré dokázali zareagovať na nové potreby v súvislosti
s rizikami šírenia koronavírusu.
Signatári žiadajú vysvetlienie a zdôvodnenie znižovania alokácie na vedu o ďalších 20 miliónov eur. Zaujíma ich tiež, aký je účel použitia týchto prostriedkov a ako takýto presun súvisí s bojom proti pandémii. V prípade, že ide o účel, ktorý s pandémiou nesúvisí, žiadajú takýto presun nevykonať. Oni sami sú ochotní podporiť kroky vlády SR, ak dostanú garancie, že dôjde k naplneniu existujúcich záväzkov vo vzťahu k prebiehajúcim aj indikatívnym výzvam.

Viac si prečítate na:
https://www.ta3.com/clanok/1184830/slovenska-veda-moze-prist-o-120-milionov-eurofondy-presunuli.html