Prejsť na obsah
Verejnosť

Adriana Kmotríková, moderátorka: „A poďme na Slovensko. Slovenská veda je rozdrobená po univerzitách a vedeckých inštitúciách a to jej uberá na sile a konkurencieschopnosti voči svetu.“
Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Zároveň to spôsobuje odliv talentovaných študentov do zahraničia. To sú hlavné dôvody, prečo sa dve najsilnejšie slovenské univerzity spolu s akadémiou vied rozhodli pre úzku spoluprácu, aká tu ešte nebola.“
Adriana Kmotríková: „Chcú vytvoriť takzvaný vedecký klaster pre špičkových študentov, vedcov a výskumníkov a dostať tak našu vedu na svetovú úroveň. Dnes slávnostne podpísali memorandum o spolupráci.“
Anton Adamčík, redaktor: „Dvaja rektori a predseda akadémie vied memorandum o spolupráci podpísali v budove rektorátu Univerzity Komenského.“
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied: „Považujem toto memorandum za kľúčové, možno aj historické, odohráva sa v 100. výročí Univerzity Komenského.“
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor STU v Bratislave: „Chceme vyslať dovnútra našich organizácií silný signál, že chceme tieto 3 inštitúcie robiť spoločnú vedu, spoločný výskum.“
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor Univerzity Komenského: „Tento krok má podľa môjho názoru akcelerovať vývoj slovenskej vedy smerom od partikularizmu, teda rozdrobenosti, k nejakému systematickejšiemu spájaniu.“
Anton Adamčík: „Týmto aktom sa v podstate z doterajších konkurentov stávajú spoluhráči. Chcú vytvoriť zoskupenie, takzvaný vedecký klaster, ktorého cieľom je zlepšiť poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prispieť k rozvoju vedy, vzdelanosti a kultúry spoločnosti.“
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.: „Je to naozaj vynikajúce pre slovenskú vedu, ktorá podľa mňa bude mať rádovo väčšie šance uspieť v medzinárodnej konkurencii aj v zahraničí.“
Anton Adamčík: „Spolupráca týchto troch inštitúcií by mala byť okrem iného zhmotnená aj vo výstavbe vedeckých centier a vedeckých parkov, ale tiež by mala využiť už jestvujúce špičkové experimentálne pracoviská, ktoré vybudovali len nedávno.“
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.: „Asi by bolo veľmi rozumné, keby tieto pracoviská mali spoločnú strechu.“
Anton Adamčík: „Poslaním tohto zoskupenia je okrem konkurencieschopnosti v zahraničí aj získavanie mimoriadne kvalitných študentov, vedcov, odborných zamestnancov a tiež investícií.“
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.: „Chcel by som len zdôrazniť, že Slovensko nemá ani zlato, ani ropu, čo Slovensko má, to sú šikovní a vzdelaní ľudia.“
Anton Adamčík: „Žiaľ, doteraz nám to najlepšie odchádzalo preč do zahraničia, rovnako študenti, ako aj mladí vedci.“
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.: „Áno, robíme to aj s cieľom udržať slovenských študentov na Slovensku a presvedčiť ich o tom, že aj tu sa dá kvalitne vzdelávať.“
Anton Adamčík: „Vzdelávať, ale aj robiť výskum, ktorý sa podľa nich bez mladých ľudí výrazne dopredu nepohne.“
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.: „Hybnou silou výskumu sú mladí ľudia, ambiciózni ľudia, s novými nápadmi, ktorí jednoducho posúvajú tie hranice poznania.“
Anton Adamčík: „Anton Adamčík, televízia JOJ.“