Prejsť na obsah
Verejnosť

Na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave existuje od roku 2015 unikátny výskumný ústav ATRI (Advanced Technologies Research Institute – Ústav výskumu progresívnych technológií) a špičkové vedecké centrum SlovakION so zameraním na materiálový a interdisciplinárny výskum. Jeho súčasťou sú technológie špičkovej svetovej úrovne – napríklad 6-megavoltový iónový urýchľovač na analýzu a modifikáciu povrchu materiálov je jedným z mála zariadení tohto typu v Európe. Výskumné centrum v tomto období získalo 10-miliónový výskumný grant.
Súčasťou projektu bude podpora celého spektra výskumných aktivít, medzi nimi napr. aj výskum v oblasti astrofyziky vysokých energií. Od roku 2015 sa v rámci centra SlovakION buduje výskumný tím pod vedením astrofyzika Andreja Dobrotku zložený z expertov v oblasti informatiky a automatizácie, ktorý sa venuje výskumu vysoko energetických procesov v okolí kompaktných objektov, ako sú aj super masívne čierne diery. Využíva pozorovania z družíc, ako napr. Kepler, a jeho doterajšie výsledky mu už v minulosti umožnili pozorovať vesmírne objekty podľa vlastného výberu najcitlivejším röntgenovym ďalekohľadom na orbite (XMM-Newton). Cieľom tímu je tiež vytvorenie jednotky pre IT podporu astronomických družicových pozorovaní. Schválenie teamingového projektu zabezpečí tímu technológie a kapacity pre využitie informačných technológií v jeho výskume. Výskum Andreja Dobrotku na MTF STU v Trnave je typickým príkladom interdisciplinárneho výskumu špičkovej medzinárodnej úrovne.

Viac si prečítate na:
http://vedanadosah.cvtisr.sk/slovenska-technicka-univerzita-ziskala-10-milionovy-vyskumny-grant