Prejsť na obsah
Verejnosť

Až takmer 20% slovenských vysokoškolákov študuje v zahraničí, čo je oproti 2% priemeru krajín OECD obrovské číslo.
Najviac ich chodí študovať do Čiech, kde ich je viac než 20-tisíc a je to signál, že o kvalite slovenských vysokých škôl hlasujú naši mladí ľudia nohami. Je to dôsledok aj zlej reputácie vysokoškolského vzdelávania u nás, lebo až príliš často sa hovorí o negatívach a menej sa spomínajú pozitívne príklady.
Dovoľte mi preto uviesť iba niekoľko najnovších faktov za STU. Našu univerzitu významne modernizujeme: len nedávno sme získali najväčší akademický investičný projekt v dejinách Slovenska.
Za 111 miliónov eur v konzorciu s Univerzitou Komenského zmodernizujeme mnohé naše pracoviská a laboratória, vďaka čomu sa posunú na špičkovú medzinárodnú úroveň.
Naši budúcoroční prváci budú v roku 2025 končiť na celkom inej škole, oveľa modernejšej než je tomu dnes. Veľmi nám záleží, aby sme študentom poskytovali lepší sociálny štandard, a preto investujeme do opravy a rekonštrukcie našich internátov. Tých 8 miliónov preinvestovaných eur za posledné dva roky je už dnes vidno. Z aktuálnej kapacity 3 300 miest máme 40% novo zrekonštruovaných a izby pripomínajú viac hotel, než klasický internát.
A budeme v tom pokračovať. Aj čo sa týka vyžitia vo voľnom čase ponúkame služby porovnateľné so zahraničím - či už sú to naše športoviská v Centre akademického športu, alebo aj univerzitná materská škôlka, ktorú otvoríme budúci rok ako vôbec prvá univerzita na Slovensku. Študentom poskytujeme mnohé štipendiá v celkovej výške viac než 3 milióny eur. A ponúkame tiež veľkorysý servis pre tých, ktorí si už počas školy zakladajú startupy.
Sme technická škola a preto majú naši študenti k dispozícii široké portfólio elektronických aplikácií zahrňujúce aj populárny mail, kalendáre, či neobmedzený úložný priestor v cloude. Aj v tomto sme prví na Slovensku. A prihlásiť sa k nám dá už výlučne iba elektronicky. A takto by sa dalo pokračovať, či už úspechmi našich vedcov vo výskume, keď napríklad práve na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU, v laboratóriu profesora
Pavla Alexyho vznikol biodegradovateľný ekologický plast, ktorý možno bude rozhodujúcim príspevkom slovenskej vedy k riešeniu globálneho problému s plastovým odpadom, alebo tiež mnohými úspechmi našich pedagógov a jednotlivých fakúlt v oblasti spolupráce s praxou a priemyselnými partnermi.

Viac si prečítate na:
https://vysokeskoly.sme.sk/c/22259175/slovenska-technicka-univerzita-v-bratislave.html