Prejsť na obsah
Verejnosť

Výskumné centrum SlovakION so zameraním na materiálový a interdisciplinárny výskum získalo 10 miliónový výskumný grant.
Projektový návrh s názvom Vedecko-výskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum uspel vďaka vysokému hodnoteniu v programe H2020: Teaming.
Projekt sa pôvodne uchádzal o podporu v rámci európskeho programu H2020, výsledky medzinárodného hodnotenia ho posunuli do zoznamu TOP 20 z viac než 800 podaných návrhov, no do finálneho short-listu podporených projektov sa napokon nedostal.

Centrum SlovakION spolu s unikátnym výskumným ústavom pôsobí na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave. Zameriava sa na materiálový a interdisciplinárny výskum.
Jeho súčasťou sú technológie špičkovej svetovej úrovne – napríklad 6-megavoltový iónový urýchľovač na analýzu a modifikáciu povrchu materiálov je jedným z mála zariadení tohto typu v Európe.

„Keď sme tesne neuspeli v Bruseli, boli sme nešťastní, no s odstupom času to hodnotím aj pozitívne – získali sme čas a príležitosť projekt upraviť a vďaka tomu sme podchytili ďalšie dôležité výskumné skupiny,” konštatoval prorektor STU pre strategické projekty Oliver Moravčík.
Rektor STU Miroslav Fikar vyjadril presvedčenie, že „projekt prispeje k udržateľnosti excelentného výskumného a inovačného prostredia a zvýši konkurencieschopnosť centra SlovakION a Slovenskej technickej univerzity medzinárodnom výskumnom priestore“.
10 miliónov eur je dvojnásobok oproti tomu, koľko STU dokázala doteraz získať z programu H2020. „Na pomery programu H2020 ide o naozaj veľký výskumný grant a aj preto si veľmi vážim prácu všetkých, ktorí sa na tomto úspechu podieľali. Som šťastný, že sa to deje, lebo je to ďalší krok v úsilí internacionalizovať slovenský výskum a len špičkový výskum vytvára predpoklady na to, aby mala naša fakulta aj univerzita pred sebou európsku budúcnosť,” povedal Fikar.

„Projekt umožní zvýšenie konkurencieschopnosti v európskom výskumnom priestore (ERA) a rozvoj vedecko-výskumného potenciálu v materiálovom inžinierstve, nanotechnológiách, či mnohých súvisiacich oblastiach,” uviedol vedúci výskumnej skupiny Maximilián Strémy.
Súčasťou projektu bude podpora celého spektra výskumných aktivít, medzi nimi napríklad aj výskum v oblasti astrofyziky vysokých energií.
V rámci centra SlovakION sa od roku 2015 buduje výskumný tím pod vedením astrofyzika Andreja Dobrotku, zložený z expertov v oblasti informatiky a automatizácie, ktorý sa venuje výskumu vysoko energetických procesov v okolí kompaktných objektov ako sú aj super-masívne čierne diery.

Viac si prečítate na:
https://www.webnoviny.sk/vskolstve/slovenska-technicka-univerzita-uspela-so-svojim-projektom-ziskala-milionovy-vyskumny-grant/