Prejsť na obsah
Verejnosť

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Ako sa stavia dom, most, či dokonca vodné dielo?“
Patrik Švajda, moderátor: „Pre laika úplná neznáma, no mnohí absolventi Slovenskej technickej univerzity to ovládajú.“
Mária Chreneková Pietrová: „Táto vysoká škola dnes oslávila významné jubileum.“
Silvia Juříková, redaktorka: „Za 80 rokov svojej existencie Stavebná fakulta v Bratislave vychovala takmer 33 tisíc inžinierov, ktorí sa doslova pričinili o vybudovanie Slovenska.“
Ľubomír Šooš, dekan STU: „My stavbári sme hrdí, že sme boli práve tou prvou fakultou, tými prvými študijnými odbormi, ktoré túto existenciu univerzity vlastne začali, ale bolo to vlastne odštartovanie aj moderného technického vzdelávania na Slovensku vôbec. Tu prakticky neexistuje významnejšia stavba, na ktorej by sa nepodieľali absolventi našej fakulty, prípadne priamo aj učitelia fakulty. Profesor Tesár, bratislavského mostu SNP, profesor Piffl, ktorý je hlavným architektom rekonštrukcie Bratislavského hradu, Ing. Maťaščík je autorom mostu Apollo.“
Silvia Juříková: „Anton Vyskoč bol jedným z projektantov vodného diela Gabčíkovo a priznáva, že to bolo náročné.“
Anton Vyskoč, člen Slovenskej komory stavebných inžinierov: „Sú to zvyčajne veľké technické teda nároky na tieto stavby, pochopiteľne aj nejaké estetické. Trvalo to niekoľko rokov. Boli to stovky ľudí.“
Silvia Juříková: „Nie stovky, ale tisíce ľudí v súčasnosti študujú na Slovenskej technickej univerzite, aby mohli pokračovať a prevziať žezlo od ich profesorov. Silvia Juříková, televízia Markíza.“