Prejsť na obsah
Verejnosť

Ľubo Straka, moderátor:

„Aj ochorenie COVID-19 preverilo mnoho vecí a zároveň i nastavilo fungovanie viacerých procesov inak, ako to bolo dovtedy. Najmä tých v zdravotníctve. Do popredia sa pritom dostala digitalizácia medicíny. V tomto smere zaujme i aplikácia MEDasistent, ktorá vznikla spoluprácou Asseca Central Europe so Slovenskou technickou univerzitou a s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského. Aplikácia pomáha v reálnom čase monitorovať, analyzovať a vyhodnocovať stav nielen covidových pacientov, a to bez nutnosti hospitalizácie v nemocnici.“

Zuzana Straková Wenzlová, redaktorka:

„Najmä samotní lekári vedia, aké odhodlanie musia nasadiť do boja proti chorobám vrátane pandémie. Nemocnice sa počas obdobia COVIDu veľmi rýchlo zaplnili pacientami, a to aj preto, že ambulantná starostlivosť akosi ustúpila. V ďalšom období to však chcú lekári rozhodne zmeniť a pomôcť by im mohli technológie zo Slovenska.“

Tomáš Rohožka, riaditeľ, BU Healthcare, Asseco Central Europe:

„V spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine a s Univerzitnou nemocnicou v Martine sme vytvorili unikátnu aplikáciu MEDasistent. Lekárom pomáha so sledovaním stavu covidových pacientov so stredneťažkým priebehom ochorenia, alebo s rizikovými faktormi na ťažký priebeh ochorenia.“

Zuzana Straková Wenzlová:

„Softvér je navrhnutý pre operačné systémy iOS a Android. Svoje rozhranie má pritom pre lekára a samozrejme i pre pacienta. Aplikácia pre ošetrujúceho lekára funguje ako virtuálne oddelenie. Monitorovanie zdravotného stavu pacientov na diaľku takto odbremení zdravotný personál a uvoľní nemocničné kapacity pre tých, čo to skutočne potrebujú.“

Tomáš Rohožka:

„Celé riešenie šetrí aj zdroje nemocnice, keďže sa do nej dostanú naozaj len vážne prípady. Takto ušetrené zdroje je možné použiť na tzv. bielu medicínu, ktorá sa počas pandémie výrazne zanedbávala. Riešenie sme pritom koncipovali ako všeobecne použiteľné nielen na ochorenie COVID-19. Lekár môže definovať aj iné kombinácie zbieraním veličín a symptómov určené pre iné ochorenia.“

Martin Donoval, Slovenská technická univerzita Bratislava:

„MEDasistent je už dnes dôležitým nástrojom telemedicíny, lebo práve pre priebežnom monitorovaní zdravotného stavu dokážeme naozaj včas zachytiť nepriaznivý vývoj ochorenia. A práve skoré zachytenie zhoršenia zdravotného stavu môže výrazne napomôcť predísť ďalším zdravotným komplikáciám.“

Sledovaný pacient už teda nebude nútený stráviť dlhé dni v nemocnici. Môže sa bezpečne liečiť v domácom prostredí a na informovanie lekára využije aplikáciu. Softvér ho pritom prevedie dotazníkom a naviguje ho k vyplneniu údajov, no a lekár si môže nastaviť notifikáciu pre prípadné zhoršenie stavu pacienta.“

Tomáš Rohožka:

„Sleduje sa okysličenie krvi, tlak, teplota a vôbec celkový stav pacienta. Treba spomenúť aj zabudované hodnotiace algoritmy, ktoré pacientovi navrhujú ďalší postup liečby. Lekár má v aplikácii namerané výsledky prehľadne spracované v digitálnej podobe. Dokáže tak rýchlo, efektívne a v pravidelných intervaloch monitorovať aktuálny stav pacienta.“

Zuzana Straková Wenzlová:

„Novodobý systém od Asseca Central Europe si už stihol nájsť svoje uplatnenie aj v praxi. Jeho vznik inicioval primár z martinskej nemocnice, ktorý liečil aj covidových pacientov, a práve jeho klinika tento nástroj používa v pilotnej prevádzke.“

Ivan Kocian, Klinika pneumológie a ftizeológie UN Martin a JLFUK:

„Počas prvých troch mesiacov používania aplikácie sme pomocou nej odliečili niekoľko desiatok pacientov. Ak to rozmeníme na drobné, zhruba polovica boli muži a polovica ženy s priemerným vekom 48 rokov. Takmer všetci z nich mali covidový zápal pľúc. 85 percent pacientov nevyžadovalo vôbec hospitalizáciu. Pri priemernej dĺžke hospitalizácie 12 dní s ochorením COVID-19 v našej nemocnici sme tak ušetrili viac ako 800 lôžkodní za tri mesiace.“

Zuzana Straková Wenzlová:

„Keďže už teraz sa aplikácia osvedčila ako účinný nástroj telemedicíny, Asseca Central Europe sa rozhodol pre jej ďalší širší vývoj. Postupne ju plánuje doplniť o hardvérové senzory, ale aj o prvky umelej inteligencie neurónových sietí a podporných rozhodovacích systémov s definovanými klinickými postupmi. Tie by tak mali predchádzať kritickým stavom pacientov. Veď práve včasná prevencia je nepochybne najmenej národné a efektívne riešenie pre nemocnice, zdravotnícky personál a samozrejme aj pre pacientov.“