Prejsť na obsah
Verejnosť

Adaptácia novely vysokoškolského zákona si vyžiada množstvo zásahov do vnútorných predpisov a mechanizmov Slovenskej technickej univerzity (STU). Pracovná skupina, ktorá sa nimi zaoberá, očakáva do polovice júna aj podnety členov akademickej obce.
“Na tento účel sa snažíme inšpirovať aj overenými best practices a postupmi z európskej praxe v spolupráci s európskymi inštitúciami venujúcimi sa HEI (higher education institution), ktoré sa dajú adaptovať do našich podmienok,” povedal prorektor pre strategické projekty, rozvoj, inovácie a prax Maximilián Strémy.

Prečítajte si viac:
https://www.teraz.sk/regiony/stu-skupina-pre-adaptaciu-novely-ocak/635865-clanok.html