Prejsť na obsah
Verejnosť

Odborníci z vysokých škôl budú štátu radiť novinky do zákonov.
Tri vysoké školy budú spolupracovať s úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Pomôžu s riešením praktických problémov. Študenti získajú v štátnej správe priestor prax.
Možnosť ale nedostane automaticky každý. Vyberú tých najlepších.

Rokovali už na jeseň
Štát sa zatiaľ dohodol iba s tromi bratislavskými univerzitami – Univerzitou Komenského, Slovenskou technickou univerzitou a Ekonomickou univerzitou. Nič konkrétne sa zatiaľ neudialo. Dnes obe strany len podpísali memorandum.
Vicepremiér Peter Pellegrini už na jeseň v rozhovore pre Živé.sk potvrdil, že univerzity by s jeho úradom chceli vytvoriť partnerstvo a už viedli rokovania o presnej forme.
„Vidím potenciál, aby sme si aj my vychovávali ľudí, ktorí budú chcieť po skončení školy nastúpiť na stranu štátu a nie biznisu,“ uviedol vtedy člen vlády.

Učitelia si rozšíria obzor
Ťažiť z uzatvorenej spolupráce majú poslucháči 2. stupňa, doktorandi i samotní pedagógovia. Úrad by s nimi mal napríklad konzultovať návrhy tém pre záverečné práce.
Očakáva sa tiež, že sa predstavitelia akademickej obce budú podieľať na príprave rôznych dokumentov a zúčastňovať sa na odborných konferenciách.

Priniesť fungujúce poznatky
Spolupráca je rozdelená do troch oblastí. Nejde čisto iba o informatiku. Z hľadiska ekonomických odborov hovorí o využití univerzitných kapacít pri posudzovaní investičných zámerov. V rámci IT zas majú pomôcť pri kybernetickej bezpečnosti, cloude, práci s veľkými dátami či webových technológiách.
Školy by zároveň výskumu mali venovať pozornosť iným krajinám a čerpať od nich inšpiráciu pre slovenské zákony. Osvedčené postupy by mali hľadať pre problematiku autorských práv, predpisy ohľadom poskytovania štátnej podpory či legislatívy na tému IT.
Pripomeňme, že od začiatku roka ide už o druhý krok, ktorým sa úrad podpredsedu približuje vysokým školám. Na konci minulého mesiaca úrad zverejnil výzvu na získanie dotácií, ktorými by fakulty vedeli financovať špecializované voliteľné predmety.