Prejsť na obsah
Verejnosť

Hlásite sa na vysokú? Dobre zvážte, aký odbor si na štúdium vyberiete
Bratislava - Koniec februára je u mnohých vysokých škôl posledným možným termínom na podanie prihlášky na štúdium. S diplomom sa skôr uplatníte na trhu práce. Nie je však celkom jedno, na aký odbor sa hlásite. Kým niektorí vysokoškoláci skončia na pracovných pozíciách, kde by stačila aj maturita, o iných sa idú firmy potrhať. Ak vám nie je jedno, či si po škole nájdete prácu, je dobré vedieť, kde nájdete uplatnenie.
Odborníci varujú pred veľkým nepomerom absolventov, ktorí sa po škole nevedia uplatniť, a pracovnými pozíciami, na ktorých chýbajú zamestnanci. „Absolventi vysokých škôl často po škole hľadajú uplatnenie v iných odboroch, ako vyštudovali. Vo všeobecnosti sa najmä absolventi humanitných vied, učiteľstva, ba dokonca absolventi ekonómie snažia hneď po škole uplatniť v administratíve,“ upozorňuje Katarína Tešla z pracovného portálu Profesia. Podľa štatistík Profesie dokonca až 70 percent týchto absolventov hľadá zamestnanie ako sekretárka, asistent či podobné miesta. Platí to však u viacerých odborov. „Pri rozhodovaní, na akú vysokú školu sa prihlásiť, by mali mladí myslieť dopredu. Keďže ľudí s titulom pribúda, a teda už nie je inžinier ako inžinier, je dôležité vybrať si vysokú školu či univerzitu, ktorá má jednak meno a ktorá zároveň ponúka odbory, v ktorých absolvent nájde uplatnenie na trhu práce,“ vysvetľuje odborníčka Eva Sulovcová z portálu Kariera.sk. „Najviac pracovných príležitostí mohli vysokoškolskí absolventi nájsť v oblasti informačných technológií, ekonomiky, financií a účtovníctva, ale išlo aj o ponuky v administratíve, obchode a elektrotechnike. Firmy vo veľkej miere tiež obsadzovali technické pozície,“ vymenúva Katarína Tešla z Profesie. Rovnaké skúsenosti má aj pracovný portál Kariéra. „Ak sa mladí ľudia stanú odborníkmi v týchto oblastiach, s uplatnením na trhu práce by nemali mať problém,“ povedala Eva Sulovcová. A čo v prípade, že vám predsa len idú spoločenské vedy a matematiku, fyziku, chémiu či počítače nechcete ani vidieť? „Neodporúčame vybrať si odbor každoročne produkujúci tisícky absolventov, ktorých je aktuálny pracovný trh presýtený. Hoci mladý človek získa titul, je pravdepodobné, že zostane bez práce, prípadne si nájde zamestnanie, na ktoré vysokú školu ani potrebovať nebude,“ dodáva Sulovcová. mz, FOTO: Shutterstock
Najviac ponúk majú absolventi
1. Slovenská technická univerzita - Fakulta informatiky a informačných technológií
2. Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky
3. Slovenská technická univerzita - Fakulta elektrotechniky a informatiky
4. Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
5. Žilinská univerzita -Strojnícka fakulta
Najhoršie sa uplatnia odbory
Šport
Teologia
Pedagogika
Zdravotnictvo
Pravo