Prejsť na obsah
Verejnosť

S obnovou Pistoriho paláca majú pomôcť študenti architektúry

[bratislavskenoviny.sk 24/02/2017]

Link: http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/samosprava/s-obnovou-pistoriho-palaca-maju-pomoct-studenti-architektury.html?page_id=343493
Mestská časť Staré Mesto nadviazala spoluprácu s Katedrou architektúry Stavebnej fakulty STU. Prvým projektom, na ktorom sa študenti budú podieľať, je obnova a návrh novej funkčnej náplne Pistoriho paláca, informovala mestská časť.
Podľa zadania mestskej časti pripravia mladí architekti v rámci ateliérovej tvorby obnovy pamiatkovo chránených objektov štúdie využiteľnosti, ktoré odprezentujú v júni. Mestská časť si od tejto spolupráce sľubuje, že získa zaujímavé pohľady a návrhy od mladých kreatívnych ľudí, ktorí nie sú zaťažení stereotypmi.
„Verím, že výsledkom vašej práce budú podnetné návrhy. Buďte odvážni tak, ako sa od mladých ľudí očakáva,“ vyzval študentov starosta Starého Mesta Radoslav Števčík počas obhliadky priestorov paláca.