Prejsť na obsah
Verejnosť

„Na centrálnom trhovisku na hrášok, na kaleráb, v sobotu tam bežím v tričku so sáčkom míňať svoj plat,“ znie v pocte bratislavskej Miletičke od skupiny Lojzo. Mestská časť Ružinov však chce od priestoru obľúbeného trhoviska viac. Okrem stánkov a bufetov by tu mohli pribudnúť oddychové, športové a kultúrne priestory aj lepšie dopravné prepojenie s celou lokalitou.
Dvojhektárový areál medzi Miletičovou, Záhradníckou, Ružovou dolinou a Trenčianskou ulicou slúžil už v 19. storočí ako bitúnok. Trhovisko sa sem nasťahovalo až pred štyrmi desaťročiami. V posledných rokoch v niekoľkých zachovaných budovách, kde sa kedysi spracovávalo mäso, vzniklo napríklad aj tanečné divadlo.
Mestská časť Ružinov začala predvlani pripravovať vypracovanie územného plánu zóny Miletičova trhovisko. V minulom roku sa zároveň dohodla na spolupráci s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity. Prvým výsledkom je práve riešenie územia trhoviska.
Radnica tak získala 13 návrhov študentov na nové využitie Miletičky. Okrem vytvorenia modernejšieho multifunkčnejšieho trhoviska návrhy reagujú na nedostatok parkovania budovaním podzemných garáží či parkovacích domov, ale aj celkovým dopravným riešením s električkou či novými cyklotrasami.
Študenti navrhujú viac zelene, ale aj športovú zónu, premietanie na stenu parkovacieho domu či presunutie Radošinského naivného divadla do priestorov bývalej Cvernovky. Navrhujú vytvorenie galérií ale aj výstavbu hotela, kancelárií a bytov. Počítajú však aj so zachovaním najcennejších budov bývalého bitúnka a komína ako symbolu Miletičky.