Prejsť na obsah
Verejnosť

Viliam Stankay, moderátor: „Bratislavskú a Žilinskú univerzitu navštívila jedna z najdôležitejších žien zo sveta vedy, výskumu a inovácií. Ruzena Bajcsy pochádza zo Slovenska. Roky je výskumníčkou a profesorkou na prestížnej univerzite v Berkeley. Profesorka na tejto kalifornskej univerzite otvorila dvere aj slovenským študentom.“

Martin Prôčka, redaktor: „Ruzenu Bajcsy zaradil časopis Discover medzi päťdesiat najvýznamnejších žien vo vede. Okrem prednášania o robotike na univerzite v Berkeley sa venuje výskumu umelej inteligencie. Rodená Slovenka študovala v šesťdesiatych rokoch na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Do jej prednáškovej sály sa vrátila vďaka medzinárodnej spolupráci univerzít.“

Ruzena Bajcsy, profesorka kalifornskej univerzity v Berkley: „Máme formálnu spoluprácu so Žilinskou univerzitou. Slovenská vláda uvoľnila nejaké peniaze pre študentov, ktorí môžu prísť do Berkeley na šesť mesiacov.“

Mária Bieliková, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU: „Určite tu máme veľa šikovných mladých ľudí, ktorí aj v tomto podfinancovaní, čo tu vidíme na Slovensku, sa vedia veľmi vyťahovať. Ja si myslím, že tomu veľmi pomáha aj to, že sa vyťahujú nové témy.“

Jozef Ristvej, prorektor pre medzinárodné vzťahy Žilinskej univerzity v Žiline: „Slovenské univerzity vo všeobecnosti majú podľa nášho názoru dobrú medzinárodnú spoluprácu, ale samozrejme my razíme teóriu, že treba spolupracovať s tými najlepšími. A Berkeley podľa nášho názoru je jedna z najlepších verejných vysokých škôl na svete. Takže tam je ten záujem veľký.“

Martin Prôčka: „S Ruzenou Bajcsy spolupracoval v Berkeley aj vedec zo Žilinskej univerzity Michal Gregor. Skúmali, ako sa vodič auta správa pri rôznych akustických vplyvoch.“

Michal Gregor, výskumný pracovník Žilinskej univerzity v Žiline: „Skúšali sme jednak veci, ktoré sme si mysleli, že budú ukľudňujúce, čiže povedzme nejakú ukľudňúcu hudbu alebo tiché prostredie v aute. Potom sme skúšali zase na tom opačnom extréme rôzne rušivé zvuky, napríklad plač dieťaťa. To sa ukázal ako jeden z takých najrušivejších.“

Martin Prôčka: „Podľa Ruzeny Bajcsy nezáleží na tom, odkiaľ študent pochádza. Slovenským vysokoškolákom odkazuje, že každý má šancu sa presadiť.“

Ruzena Bajcsy: „Pracujte na sebe, učte sa základné veci z matematiky a fyziky. Učte sa toľko, koľko zvládnete, kým ste mladý.“

Martin Prôčka: „Zástupcovia technických univerzít chcú svojich najšikovnejších študentov dostať na prestížne zahraničné stáže, ale zároveň chcú úspešných vedcov motivovať, aby sa vrátili domov na Slovensko.“