Prejsť na obsah
Verejnosť

Do výskumnej firmy Panara, ktorá sa v Nitre venuje vývoju biorozložiteľných materiálov, vstúpil významný zahraničný investor.
Jej výskumný tím tvoria do veľkej miery doktoranti Slovenskej technickej univerzity.

Menšinový, približne tretinový podiel vo firme získal európsky obalový líder – rakúska skupina Alpla Group.
Inovatívnemu slovenskému projektu, postavenému na intenzívnej spolupráci akademického a podnikateľského prostredia, sa tak otvárajú možnosti priemyselnej produkcie. 

Panara na projekte intenzívne spolupracuje s profesorom Pavlom Alexym zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Tá má v sídle firmy vysunuté pracovisko, excelentné Centrum pre aplikovaný vývoj environmentálne vhodných polymérnych materiálov (CEPOMA). Výskumný tím vyrástol na platforme tejto vzájomne výhodnej spolupráce školy a firmy.

Technológia osobitne dizajnovaná pre priemyselnú výrobu zmesí Nonoilen je aktuálne v štádiu výroby a jej dodanie sa predpokladá vo februári budúceho roka.

„Materiál Nonoilen vznikol výhradne z polymérov pochádzajúcich z prírodných surovín. Základom je špeciálne spracovaná zmes kyseliny polymliečnej a polyhydroxybutyrátu, čo je takisto biomateriál, ktorý produkujú baktérie pri spracovaní primárnych živín rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Dokáže sa rozložiť v komposte s riadenou teplotou za prítomnosti baktérií vo veľmi krátkom čase. Nonoilen druhej generácie sa rozkladá aj v podmienkach domáceho kompostu, aj v pôde“, vysvetľuje vedec Pavol Alexy z STU.

„Zmes Nonoilen vytvára v oblasti plastov novú triedu, ktorú možno nazvať ‚ekologický luxus‘, čo považujeme za jeho hlavný benefit,“ opisuje M. Galamboš. Patentovaný materiál podľa neho spĺňa najvyššie kritériá kladené na moderný ekologický plast – je vyrobený z polymérov obnoviteľných surovín, má vhodné fyzikálno-mechanické vlastnosti a je rozložiteľný na biomasu bez mikročastíc. Výnimočný materiál z dielne slovenských výskumníkov získal viaceré domáce aj medzinárodné ocenenia.


Viac si prečítate na:
https://www.trend.sk/trend-archiv/rozlozitelny-plast-nitry-posuva-vyskumu-vyrobe