Prejsť na obsah
Verejnosť


SAV je partnerom výskumných a technických univerzít v mnohých vedeckých projektoch a aktivitách.
Rektori siedmich výskumných a technických univerzít na Slovensku vyjadrujú znepokojenie nad informáciami o komplikáciách s transformáciou Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejnú výskumnú inštitúciu (VVI) a skutočnosťami, že doposiaľ nie sú ústavy SAV registrované ako VVI. Uvádza sa to vo vyhlásení rektorov, o ktorom TASR informovala manažérka pre komunikáciu Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Andrea Settey Hajdúchová.
"Transformáciu SAV z rozpočtových, respektíve príspevkových, organizácií štátu na VVI vnímame ako proces analogický tomu, ktorým prešli verejné vysoké školy už pred 16 rokmi. Jeho cieľom je spružnenie a rozšírenie možností hospodárenia ústavov SAV, ich financovania i spolupráce s ďalšími subjektmi," uvádza sa vo vyhlásení. Podľa rektorov vysokým školám táto zmena "výrazne pomohla zlepšiť hospodárenie, optimalizovať vnútorné postupy i externú spoluprácu".
SAV je partnerom výskumných a technických univerzít v mnohých vedeckých projektoch a aktivitách, preto transformáciu akadémie na modernú vedeckú inštitúciu rektori vítajú a zároveň aj podporujú. "Vyzývame preto všetkých zodpovedných, aby urýchlene hľadali reálne a pozitívne riešenia, a tak umožnili vedcom SAV produktívnu prácu na vedeckých programoch, na realizácii bežiacich projektov i prípravu nových v prospech rozvoja vedy, techniky, národného povedomia a kultúry Slovákov," píše sa vo vyhlásení.
Pod výzvou sú podpísaní rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta, rektor STU v Bratislave Robert Redhammer, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák, ale aj Stanislav Kmeť, rektor Technickej univerzity v Košiciach, šéf Žilinskej univerzity v Žiline Jozef Jandačka, rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová a rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová

[aktuality.sk 07/08/2018]
Link: https://www.aktuality.sk/clanok/613149/rektori-univerzit-vyjadrili-znepokojenie-nad-situaciou-v-slovenskej-akademii-vied/