Prejsť na obsah
Verejnosť

Katrin Lengyelová, moderátorka: "Od zmien predložených v novele vysokoškolského zákona si minister školstva Peter Plavčan sľubuje kvalitnejšie vysoké školy. Rektori výskumných univerzít to ale vidia inak, chýbajú im napríklad zmeny v riadení týchto školských zariadení. Spolu s vysokoškolákmi kritizujú aj to, že pripomienkovanie zákona sa kryje so školskou reformou. Ministerstvo časové naplánovanie oboch dokumentov obhajuje."
Lucia Lukušová, reportérka TA 3: "Vysokoškolský zákon prichádza s viacerými novinkami, garanti študijných programov už nebudú musieť mať akademický titul profesor. Podľa rektorov sa tým zruší základný predpoklad na zabezpečenie kvality. Akreditačnú komisiu zas nahradí agentúra, ktorá bude vyhodnocovať vnútorné systémy kvality poskytovaného štúdia, ktorú si školy vopred samy určia."
Róbert Redhammer, rektor STU: "Čistou zmenou akreditačnej komisie na akreditačnú agentúru sa kvalita nezlepší. Má sa fungovať podľa nejakých akreditačných štandardov, o ktorých nikto nič nevie."
Lucia Lukušová: "Návrh ráta aj s predĺžením vysokoškolského denného štúdia o jeden rok zadarmo. Aktívne vysokoškolské združenia by tiež mali dostávať peniaze zo štátneho rozpočtu, prípadne by sa mohli uchádzať o peniaze z grantov. Vysokoškolákom sa ale nepáči, že v akreditačnej agentúre nebudú môcť mať svojho zástupcu spomedzi študentov."
Bálint Lovász, predseda Študentskej rady vysokých škôl: "Chystáme sa za pánom ministrom, keďže z ministerstva školstva vyšla informácia, že o spôsobe, o tom, ako rada bude skladaná, bude rozhodovať minister."
Lucia Lukušová: "Novela zákona je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Rektori aj študenti považujú nekoncepčné, že rezort rieši problémy vysokých škôl súčasne v rámci dvoch dokumentov. Ministerstvo ale svoje zámery obhajuje."
Peter Krajňák, štátny tajomník ministerstva školstva: "Potrebujeme urobiť niektoré rýchle opatrenia, ktoré vychádzajú z praxe a potom samozrejme nie je vylúčené, že budú aj väčšie novely zákonov."
Lucia Lukušová: "Pripomienkovanie dokumentu Učiace sa Slovensko ministerstvo školstva predĺžilo do polovice mája, doteraz prijalo približne 3-tisíc podnetov od odbornej aj laickej verejnosti."