Prejsť na obsah
Verejnosť


Viliam Stankay, moderátor: „Dvadsať miliónov eur teraz, ďalších tridsať v budúcom roku. Univerzity už dostali prvý balík peňazí určený na rekonštrukcie vysokoškolských internátov. Najviac získali bratislavské školy, ktoré nemôžu čerpať eurofondy. Štáb RTVS sa zameral na východné a západné Slovensko, zisťoval, či sa rekonštrukčné práce začali (STU v Bratislave - 3 956 793 eur, Univerzita Komenského v Bratislave - 3 150 917 eur, Technická univerzita v Košiciach -3 000 000 eur, Technická univerzita vo Zvolene – 1 805 000 eur, Prešovská univerzita – 1 500 000 eur).“
Silvia Majerová, redaktorka: „Slovenská technická univerzita investuje do opráv internátov približne jeden milión eur ročne, takmer štyri milióny však nemôže použiť na preplatenie starších projektov.“
Robert Redhammer, rektor STU v Bratislave: „Bude sa predovšetkým rekonštruovať študentský domov Mladosť v Mlynskej doline, potrebujeme vymeniť stúpačky. Budeme vymieňať kúpeľňové jadrá, ktoré sú ešte umakartové, už boli nevhodné pred tridsiatimi rokmi.“
Silvia Majerová: „Univerzita Komenského s prácami zatiaľ nezačala. Z dvadsaťmiliónového balíka dostala tri, avšak na spustenie veľkého tendra potrebuje ďalších sedem miliónov eur.“
Peter Šagát, hovorca Vysokoškolského mesta Ľudovíta Štúra – Mlyny UK: „Balík tri celé dva milióna eur nepostačuje na rekonštrukciu takého veľkého objektu, ako je výškový blok B, nakoľko ide o komplexnú rekonštrukciu. To verejné obstarávanie musí byť uskutočnené celkovo.“
Silvia Majerová: „Ak teda školy stihnú urobiť verejné obstarávanie a prostriedky preinvestovať, môžu tento rok dostať ešte viac.“
Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR (nominantka SNS): „Školy, ktoré dokážu vyčerpať viac, než je ten limit dvadsať miliónov na tento rok, ešte si môžu požiadať a že už aj z tých tridsiatich miliónov sa dá niečo poslať tento rok.“
Kristína Plajdicsková, redaktorka: „Peniaze získali aj tri košické verejné vysoké školy - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie zaplatí z polmiliónovej dotácie účet za už takmer hotovú opravu výťahov v internátoch tu na Podhradovej ulici. Nemohla čakať na to, či peniaze dostane, pretože z ôsmich výťahov už fungovali len tri. Vyčlenila preto vlastné zdroje, ktoré môže teraz investovať do iných opráv.“
Róbert Schréter, kvestor UVLF v Košiciach: „Má množstvo problémov, ktoré sa tam ťahajú roky a to sú hlavne ležaté rozvody, rozvody vody, prirodzene podlahy, izby a tak ďalej. Robíme to postupne, stále niečo z vlastných zdrojov.“
Kristína Plajdicsková: „Aby dostali internát do želaného stavu, potrebujú ešte aspoň jeden a pol milióna. Dvojnásobok tejto sumy už prišiel na účet košickej Technickej univerzity, ktorá má osem internátov a celkovo päťtisíc lôžok. Použije ich na obnovu budovy na Jedlíkovej ulici.“
Marek Dufala, riaditeľ Študentských domovov a jedální TUKE v Košiciach: „Stav je v podstate pôvodný. Rekonštruovať sme sa rozhodli všetky tie stúpačky, ležaté rozvody, siete elektrické až po povrchové úpravy, čo sa týka kachličiek a omietok.“
Kristína Plajdicsková: „Väčšina internátov doposiaľ riešila len urgentné opravy, na komplexnú rekonštrukciu by potrebovali oveľa vyššiu sumu.“

[STV Jednotka, 19:00 11/07/2018]

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/161177#796