Prejsť na obsah
Verejnosť

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Rekonštrukcia slovenských internátov by sa podľa študentov mohla hýbať rýchlejšie. Na to však bude nutných viac peňazí. Najväčšiu injekciu si vyžadujú domovy v Bratislave. V budúcom roku chcú študenti ešte viac hovoriť o komplexných rekonštrukciách internátov.“
Emília Lengyelová, redaktorka: „Na vynovenie internátov už ministerstvo školstva a ministerstvo financií prisľúbilo päťdesiat miliónov eur. Časť peňazí už školy majú. Garanciu, že dostanú aj zvyšok, však nie. Ak ale niektorá z univerzít bude potrebovať finančné prostriedky na to, aby mohla začať konkrétnu rekonštrukciu, dostane ich.“
Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (text v obraze): „Návrh rozpočtu verejnej správy vytvára predpoklady na pokračovanie rekonštrukcie internátov aj v roku 2019 vyčlenením verejných zdrojov.“
Emília Lengyelová: „Niektoré internáty už s rekonštrukčnými prácami začali. Pred obnovou musia školy vypísať na všetky práce verejnú súťaž, čo je dlhý proces.“
Robert Redhammer, rektor STU Bratislava: „Každá škola to má trošičku iné. Niektoré ešte pripravujú niektoré technické detaily a verejné obstarávania dokončujú, takže pravdepodobne začnú so všetkými tými prácami až budúci rok.“
Emília Lengyelová: „Najväčšie zmeny čakajú bratislavské internáty. Podľa študentov do nich treba investovať štyridsať miliónov eur. Rozsiahlu obnovu potrebuje najmä študentské mestečko Mlyny.“
Bálint Lovász, predseda Študentskej rady vysokých škôl: „Je to komplexná rekonštrukcia za sumu celých štrnásť miliónov eur, čiže tam sa využije kompletná suma. A tam je dôležité, že sa verejné obstarávanie vypíše v januári.“
Peter šagát, hovorca Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny: „Univerzita Komenského sa rozhodla sľúbené prostriedky vo výške štrnásť celá tri milióna eur použiť na jednu stavebnú akciu, ktorou bude komplexná rekonštrukcia výškového bloku B, takzvaného Šturáku. Komplexná rekonštrukcia výškového bloku B by mala trvať v rozmedzí osemnásť až dvadsaťštyri mesiacov.“
Emília Lengyelová: „Rektori vypočítali, že slovenské internáty by do roku 2020 až 2030 potrebovali finančnú pomoc vo výške tristo miliónov eur.“
Bálint Lovász: „Keď naozaj berieme ohľad na to, že by sme chceli tým študentom vybudovať také bývanie, ako je v zahraničí štandardom, tak tých tristo miliónov je reálnych.“
Emília Lengyelová: „Budúcnosť slovenských internátov chcú študenti riešiť čím skôr, aby mohli ich riaditelia aj univerzity začať s prípravou konkrétnych projektov a žiadať o peniaze na príslušných rezortoch.“