Prejsť na obsah
Verejnosť

Lucia Pálešová, moderátorka: „Práce na rekonštrukcii študentských domovov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pokračujú. Potvrdil to hovorca univerzity Juraj Rybanský.“

Juraj Rybanský, hovorca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: „Slovenská technická univerzita koncom roku 2018 začala s rozsiahlejšími rekonštrukciami študentských domovov, nakoľko ministerstvo školstva vyčlenilo pre vysoké školy na tento účel mimoriadnu dotáciu. Na rekonštrukcie študentských domovov v Bratislave sme vyčerpali celú pridelenú dotáciu z ministerstva, to znamená takmer deväť miliónov eur a z vlastných zdrojov STU do opráv jednotlivých internátov investovala ďalších vyše osemstošesťdesiattisíc eur.“

Lucia Pálešová: „Úplná rekonštrukcia internátu je naplánovaná do deviatich etáp v celkovej hodnote vyše troch miliónov eur. Priblížil Rybanský s tým, že ukončením štvrtej etapy bude hotových päťdesiatdva percent, pretože študenti ani počas druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19, teda od októbra 2020 nemohli byť ubytovaní v študentských domoch. Príjmy STU rapídne poklesli.“

Juraj Rybanský: „Ak ministerstvo univerzite nepridelí finančné prostriedky na kompenzáciu výpadku príjmov, práce na rekonštrukciách a opravách izieb budú musieť byť pozastavené.“

Lucia Pálešová: „Od finančných prostriedkov je taktiež závislé aj spustenie plánovanej komplexnej rekonštrukcie blokov B1 a B2 na študentskom dome Mladosť v hodnote 2,7 milióna eur, ktorú plánuje Slovenská technická univerzita začať koncom roka.“