Prejsť na obsah
Verejnosť

Daniela Piršelová, moderátorka: „Polovica slovenských univerzít už minula sto percent z vyčlenených peňazí, ktoré od vlády dostali na rekonštrukciu internátov. Z dvadsiatich miliónov eur zatiaľ ako jediná pre problémy v projektovej dokumentácii nevyužila Univerzita Komenského. Bratislavské vysoké školy napriek tomu tvrdia, že by na rekonštrukciu internátov potrebovali podstatne viac peňazí.“
Hana Džurná, redaktorka: „Univerzitám a vysokým školám minulý rok vláda poskytla na opravu bývania pre študentov dvadsať miliónov eur. Všetky pridelené peniaze už minuli dve univerzity v Trnave, žilinská univerzita, či Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.“
Bálint Lovász, predseda Študentskej rady vysokých škôl (telefonát): „Tam boli menšie rekonštrukčné práce, čiže to bolo jednoduchšie vyčerpať s (?) tempom, keďže finančné prostriedky boli sľúbené v roku 2015.“
Hana Džurná: „Slovenská technická univerzita v Bratislave sa pustila do rekonštrukcie internátov Mladosť, Mladá garda a Dobrovičova ešte pred poskytnutím štátnej dotácie. Z vlastných zdrojov do komplexných opráv investovala už viac ako desať miliónov eur. Od štátu má dostať osem a pol milióna, ale na účte má zatiaľ len necelé štyri milióny eur.“
František Hulík, riaditeľ Študentských domov a jedální STU: „Robia sa podlahy, siete, vrátane nábytku.“
Hana Džurná: „Ďalšie zmluvy, na ktoré nemá finančné krytie však v tejto chvíli univerzita uzatvoriť nedokáže. Podľa nej by preto bolo dobré, aby jej ostatné peniaze štát garantoval.“
František Hulík: „Čerpanie sa blíži ku koncu, tak už nemáme ani vlastné zdroje.“
Bálint Lovász: „Keď už nejaká univerzita má ukončenú rekonštrukciu, tak v tom prípade ministerstvo poskytne finančné prostriedky. To nie je veľmi ideálna forma.“
Hana Džurná: „Finančnú pomoc od štátu zatiaľ ako jediná nevyužila Univerzita Komenského v Bratislave. Nový rektor totiž v projektovej dokumentácii našiel nedostatky a celú ju preto začal nanovo.“
Róbert Zsembera, vedúci kancelárie rektora UK v Bratislave: „Obnovuje sa výmenníková stanica, to znamená, že bude dôležité, aby študenti cez zimu mali zabezpečené kúrenie a teplo v budovách manželských internátov.“
Hana Džurná: „V pláne je aj oprava striech, výmena okien na átriových domkoch a začať aj s najväčšou rekonštrukcie Šturáku B, kde chce univerzita použiť štrnásť miliónov eur. Rekonštrukcia potrvá približne dva roky. Budova bude počas tohto obdobia zatvorená a študenti tak prídu približne o tisíctristo miest. Univerzita však hľadá náhradné riešenie. V najbližšom období vysoké školy dostanú aj druhú časť balíka vo výške tridsať miliónov eur. Univerzity v Bratislave však avizujú, že na kompletné rekonštrukcie všetkých internátov by potrebovali oveľa viac peňazí.“
František Hulík: „Naša univerzita by potrebovala takých tridsať, ale ja si myslím, že päťdesiat miliónov nie je málo na to obdobie.“
Andrea Pivarčiová, hovorkyňa ministerstva školstva: „Diskusiu o poskytnutí ďalších finančných prostriedkov, keď ešte nie je vyčerpaná ani polovica päťdesiatmiliónovej dotácie považujeme v tejto chvíli za predčasnú.“