Prejsť na obsah
Verejnosť

Do prvého ročníka na Strojníckej fakulte STU na akreditovaný študijný program profesijného bakalára pod názvom Prevádzkový technik dopravných a manipulačných strojov a zariadení nastúpilo v prvom roku 28 študentov. Do projektu sa zapojilo osem firiem: Volkswagen Slovakia, Schaeffler Skalica, Continental Zvolen, ZF Slovakia, Benteler Devision Automotive, Boge Elastmetall Slovakia, Miba Sintec Slovakia a ZKW. Prvé skúsenosti na škole už majú študenti za sebou. A ako sa im darí? ,,Zatiaľ veľmi dobre. Študenti boli prijímaní na študijný program cez výberové konanie, ktoré pozostávalo z matematiky, zručnosti a zo psychických pohovorov. Toto sa výrazne prejavilo aj v kvalite týchto študentov. A aj keď sú nároky na nich vyššie, bez problémov ich zvládajú," hovorí Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity. Štúdium v programe profesijného bakalára chce STU rozšíriť aj na ďalších fakultách. ,,Pripravujeme študijný program na Strojníckej fakulte, určité diskusie sú aj na Stavebnej fakulte a na Materiálovotechnologickej fakulte," dodal Robert Redhammer. Vzhľadom na požiadavky zamestnávateľov z priemyslu, ponúkne STU v najbližšej dobe aj nový študijný program ,,na údržbu" pre študentov denného štúdia.

Skúsenosti vo Volkswagene
V druhom ročníku profesijného bakalára má Volkswagen aktuálne deväť študentov. Začínalo ich desať a jeden z nich už pracuje v spoločnosti na trvalý pracovný pomer. ,,V prvom ročníku je aktuálne osem študentov. Prax je rozdelená na výrobnú a celoročnú profesijnú prax. Výrobná prax prebieha počas letných prázdnin, keď študenti rotujú vo výrobných útvaroch a spoznávajú celý proces výroby automobilu. Táto prax sa koná na konci prvého a druhého ročníka. V treťom ročníku nastáva celoročná profesijná prax. Počas tejto praxe sú študenti zapojení už do spolupráce na konkrétnych projektoch a oddeleniach," informovala Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa Volkswagenu Slovakia. Tento profesijne orientovaný bakalársky študijný program bol ako prvý na Slovensku akreditovaný v septembri minulého roka. Volkswagen Slovakia na ňom spolupracuje so Strojníckou fakultou STU v Bratislave.

Štipendiá a brigády, aj bakalárske práce v podniku
,,Zatiaľ máme študentov v prvom a druhom ročníku. Do budúcnosti, samozrejme, plánujeme, aby každý študent písal bakalársku prácu u nás v závode, a aby tak cielene prepojil teoretické poznatky, ktoré sa naučil počas štúdia, s poznatkami, ktoré získal počas výrobnej a profesijnej praxe priamo u nás," povedala Lucia Kovarovič Makayová. Študenti dostávajú počas akademického roka pravidelné mesačné podnikové štipendium, ktoré ich motivuje k lepším výsledkom. ,,Naším cieľom je, aby študenti aj počas letných prázdnin zostali pracovať v odbore, preto u nás vykonávajú letnú prax na základe dohody o brigádnickej činnosti," objasnila Kovarovič Makayová. Náplň brigády je vopred naplánovaná na základe spolupráce s odborníkmi priamo z praxe. Študenti si prejdú lisovňou, montážou, karosárňou, lakovňou, finišom, kvalitou a získajú tak nielen komplexné poznatky o procese výroby automobilu, ale môžu si prácu vyskúšať aj na vlastnej koži. O úspechu spolupráce Strojníckej fakulty STU a podniku Volkswagen Slovakia hovoria aj ďalšie projekty, do ktorých sa každý rok študenti zapájajú. Jedným z úspešných projektov, ktoré vyhrali slovenskí študenti, bola konštrukcia sedadla automobilu pre telesne postihnutých alebo projekt bezkontaktného nabíjania automobilu, ktorý riešila skupina študentov zo Strojníckej fakulty.