Prejsť na obsah
Verejnosť


Bratislava - Po 10 rokoch stúpol počet mladých ľudí, ktorí sa hlásia na technické smery. Keďže absolventov týchto smerov každoročne ubúdalo, zamestnávatelia hovoria ,,konečne". Najväčší problém je v IT sektore, kde aktuálne chýba až 13-tisíc špecialistov.
Viac diplomov a ocenení z olympiád
Na Slovenskej technickej univerzite, kde aktuálne študuje 55 percent všetkých študentov technických smerov, stúpol počet prihlášok. Medziročný nárast je až o 10 percent. To znamená, že kým si na STU minulý rok podalo prihlášku 4 717 uchádzačov, tento rok je to 5 190. ,,Študenti sa prestali techniky obávať aj zásluhou viacerých základných a stredných škôl, ktoré posilnili vyučovanie matematiky," hovorí rektor STU Robert Redhammer, ktorý dlhodobo upozorňuje na nutnosť posilnenia výučby matematiky. Podľa rektora tiež viac záujemcov k prihláške priložilo diplomy či ocenenia z olympiády, čo privítali. Podľa manažérky komunikácie STU Andrey Settey Hajdúchovej najväčší záujem prejavili tento rok uchádzači o štúdium informatiky, medziročne sa zvýšil o viac ako 16 percent. Preto fakulta elektroniky a informatiky neotvárala druhé kolo odboru aplikovaná informatika. Ak by teda ich kapacity boli väčšie, prijať by mohli aj dvojnásobok študentov. Kým v minulom roku si na IT smery na STU podalo prihlášku 1 990 uchádzačov, tento rok to bolo až 2 323. Mário Lelovský z Republikovej únie zamestnávateľov tvrdí, že sa trend konečne otočil. Upozorňuje však, že najbližších päť rokov bude zo škôl vychádzať čoraz menej absolventov, kým odbor doštudujú aktuálni maturanti. ,,Chýbajú nám veľké počty IT špecialistov, momentálne to odhadujeme na 10až 13-tisíc," tvrdí Lelovský. Keďže akademický rok sa začína až na prelome septembra a októbra, až vtedy bude jasné, koľko maturantov na technické odbory reálne nastúpi.
Zvýšil sa záujem o IT
Podľa Lelovského sa pri väčšom záujme zrejme zúročilo upozorňovanie na platy IT špecialistov a to mladých ľudí motivovalo zaujímať sa o tieto odbory. Minulý rok bol priemerný plat v IT 1 945 eur. V Bratislave a v Košiciach je ich priemerný plat ešte vyšší. ,,Ak je dnes absolvent IT fakulty aspoň trošku dobre pripravený, tak jeho nástupný plat presahuje 1 700 eur a o päť rokov začína jeho plat prerastať hranicu dvetisíc eur, a to neustále nárast platov pozorujeme," dodal. Podľa neho by mal štát problém s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov na trhu práce riešiť. ,,Nech povedia, aké oblasti majú držať našu ekonomiku, a nech viac podporujú odbory, ktoré zamestnávatelia reálne potrebujú," myslí si Lelovský. Aj keď atraktivita technických smerov posledných 10 rokov klesala, na trhu práce sú mimoriadne žiadaní, potvrdila to aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenska. ,,Zamestnávatelia evidujú dlhodobú výraznú nerovnováhu medzi ponukou vzdelávacích inštitúcií a dopytom zamestnávateľov," tvrdí hovorkyňa asociácie Miriam Špániková, podľa ktorej sa zväčšuje priepasť medzi prepojením vzdelávania a trhom práce. Zamestnávatelia sa preto obávajú straty konkurencieschopnosti a rovnako utlmenia investičných aktivít. To ich prinútilo spolupracovať so školami, zapájať sa do duálneho vzdelávania či motivovať mladých ľudí štipendiami či ohodnotením za účasť na olympiádach. Romana Gogová
Záujem o odbory na vysokých školách za akademický rok 2017/2018

Typ fakulty

Počet

Lekárske vedy

6 187

Pedagogické vedy

4606

Ekonomické vedy

4 590

Spoločenské vedy

3 900

Filozofické smery

3 705

IT

3 502

Obchod a manažment

3 338

Prírodné vedy

2 756

Nelekárske vedy

2 456

Strojárstvo

2 470

Právo, verejná politika a správa

2 150

Výrobné technológie

2 056

Stavebníctvo

1 554

Potravinárstvo

1 251


Vývoj počtu podaných prihlášok na STU (v tisícoch

2009

10,3

2018

5,2

 

IT boom v školstve: žiaci objavili technické smery

[HN 23/08/2018]
Strana: 1 Bratislava - Vysoké platy, no nízky záujem. Tak to aktuálne vyzerá v IT sektore, kde chýba až 13-tisíc špecialistov. Aj napriek tomu, že priemerný plat sa v tomto odbore pohybuje na úrovni takmer dvetisíc eur, mladí ľudia sa informatiku študovať nehrnuli. Teraz však prichádza zmena. Slovenská technická univerzita, kde nájdeme až polovicu študentov technických smerov na Slovensku, zaznamenala zvýšený záujem maturantov o fakulty informatiky. Medziročne počet prihlášok narástol o 17 percent. ,,Konečne sa trend otočil, uvidíme však, či študenti skutočne nastúpia a v štúdiu vytrvajú," reaguje Mário Lelovský z Republikovej únie zamestnávateľov. (RGA)