Prejsť na obsah
Verejnosť

0-tý ročník slávnostného odovzdávania CENY A+ za najlepšiu ateliérovú tvorbu na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
V pondelok, 25.03.2019 sa v priestoroch seminárnej miestnosti Katedry architektúry na 22.poschodí SvF STU uskutočnil 0-tý ročník slávnostného odovzdávania CENY A+ za najlepšiu ateliérovú tvorbu v kategóriách Ateliérová tvorba 2, 5, 8, 9, vypracované v zimnom semestri ak. šk. roku 2018/19.
Cieľom založenia takejto „vnútrokatedrovej súťaže“ je podporiť u študentov záujem o ateliérovú torbu, súťaživosť a zvýšenie úrovne študentských prác, kreativity, štúdia súčasných trendov v architektúre, urbanizme i obnove pamiatok.
Katedra architektúry sa rozhodla nominovať tri práce v každej kategórií, udeľovať toto ocenenie najlepšej ateliérovej tvorbe a odmeniť túto prácu - diplomom a vecným darom z nových 3D tlačiarní.)
Ocenené práce
Cena A+ v kategórií najlepšia ateliérová tvorba 2 - Bytový dom za 2018/19
Pedagóg: Šimkovičová Vladimíra, Ing.arch., PhD.
Študent: Peter Dúbravka
Názov práce: Bytový dom Tomášikova
Cena A+ v kategórií najlepšia ateliérová tvorba 5 - Občianske stavby za 2018/19
Pedagóg: Michal Bogár, Ing.arch.
Študent: Dominika Húdoková, Bc.
Názov práce: Memoriál BAŤA Partizánske
Cena A+ v kategórií najlepšia ateliérová tvorba 8 - Urbanistická štúdia zóny a verejného priestoru za 2018/19
Pedagóg: Dušan Mellner, Ing.arch. PhD.
Študent: Iveta Králová, Bc., Marína Kotiv, Bc.
Názov práce: Urbanistická štúdia zóny Dúbravka
Cena A+ v kategórií najlepšia ateliérová tvorba 9 - Obnova objektov pamiatkovo chránených za 2018/19
Pedagóg: Jana Gregorová, doc. Ing.arch. PhD.
Študent: Martina Kalivodová, Bc., Diana Matysová, Bc.
Názov práce: Balassov palác (Butikový hotel)

https://tlacovespravy.sme.sk/c/22084183/prve-ocenenia-a-udelene.html