Prejsť na obsah
Verejnosť

Stano Lažo, moderátor: „Slovenská technická univerzita ako prvá univerzita na Slovensku bude mať na akademickej pôde materskú školu. Problém s umiestňovaním detí do materských škôl chcú uľahčiť nielen samospráve, ale tiež pracujúcim rodičom z radov pedagógov, i študentov. Otvoriť by ju mali v ďalšom školskom roku.“
Lucia Nagyová, redaktorka: „Pri nástupe na vysokoškolské štúdium nemohli nájsť študenti a pedagógovia miesto pre dieťa v okolí univerzity. Požiadali preto o spoluprácu univerzitu. Záujem prevyšoval kapacitné možnosti. Najprv uvažovali o zriadení detského kútika, neskôr sa rozhodli pre materskú školu. Zástupcovia univerzity požadujú zmenu legislatívy. Poradca lektora Ladislav Štibráni hovorí, že v pôvodnom znení zákona škôlku môžu založiť iné právnické osoby, teda aj univerzita. Vtedy ale nadobúda štatút súkromnej školy.“
Ladislav Štibráni, poradca rektora STU: „Keďže je to také kostrbaté, tak sme pripravili novelu zákona, ktorá hovorí, že vysoké školy môžu zakladať škôlky a budú to akademické škôlky. To je pre tých, čo pôjdu po nás. Jednoduchšie to vybavia na samospráve.“
Lucia Nagyová: „Univerzita chce tiež pomôcť bratislavskému Starému Mestu. V prípade voľných miest ju môžu navštevovať aj deti z tejto mestskej časti. Aj na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorili detský kútik. Rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik dodáva, že s rozšírením materskej školy nepočítajú.“
Jozef Habánik, rektor Trenčianskej univerzity: „Je to originálna kompetencia miestnej samosprávy a naviac v samotnom meste Trenčín pôsobia aj viaceré neštátne materské školy.“
Lucia Nagyová: „Michal Kaliňák zo Združenia miest a obcí iniciatívu univerzít oceňuje.“
Michal Kaliňák, Združenie miest a obcí Slovenska: „Univerzitné pracoviská majú úplne iné povinnosti, iné starosti, ale napriek tomu majú záujem ísť cestou pozitívnej energie a takýmto spôsobom vyriešiť daný problém pre deti svojich študentov a zamestnancov.“
Lucia Nagyová: „Vedenie Slovenskej technickej univerzity verí, že komplexným prístupom pomôžu pedagógom a študentom, aby sa nebáli založiť si rodinu až vo vyššom veku.“