Prejsť na obsah
Verejnosť

Mesto sa stalo členom združenia Slovak Smart City Cluster. Koordináciou smart projektov poverili dovtedajšieho viceprimátora Ivana Baláža.
Slovak Smart City Cluster je záujmové združenie právnických osôb, ktoré spája zástupcov podnikateľského prostredia, reprezentantov verejnej správy a akademického prostredia s nositeľmi technologických inovácií. Cieľom združenia týchto subjektov je podpora rozvoja konceptu smart cities.
,,Byť členom platformy Slovak Smart City Cluster má pre nás nespočetne veľa, benefitov. Za všetky spomeniem možnosť priamo sa podieľať na tvorbe stratégie a tvorbe konceptov na Slovensku, či prístup ku konzultáciám a k odborníkom rôznych zameraní. Ak budeme napríklad riešiť nejaký aktuálny enviro problém, vieme osloviť týchto odborníkov. Oni nám následne bezplatne pomôžu problém konzultovať či vyriešiť, a to priamo u nás v Dubnici," vysvetľuje Ivan Baláž, ktorý bol poverený koordináciou smart projektov v meste.
Podnet na vznik združenia tohto typu vzišiel z prostredia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde prof. Maroš Finka inicioval a zakladal odbor Priestorové a územné plánovanie's cieľom rozvíjať tému smart. Združenie Smart City Cluster sa snaží o to, aby mestá mali vytvorenú vlastnú stratégiu, na základe ktorej sa budú rozhodovať pri rozvoji mesta. ,,Všeobecne sú smart mestá chápané ako moderné mestá s inteligentným a úsporným osvetlením, efektívnym odpadovým hospodárstvom či zelenými budovami s nízkou energetickou náročnosťou. Avšak smart city má aj iný rozmer - aby sme v meste jasne vedeli, aké sú naše ciele a mali jasný plán, ako ich naplníme. A mám na mysli ciele krátkodobé, aj dlhodobé. Smart koncepciu teda treba chápať tak, že sa budeme na veci pozerať koncepčne a zmysluplne a že budeme vidieť aj za horizont volebného obdobia," dodal I. Baláž.
Na Slovensku existuje aj združenie Smart Cities Klub, ktoré sa tiež venuje tejto problematike. Pomáha samosprávam pri komunikácii a koordinácii aktivít s ďalšími štátnymi úradmi a ministerstvom hospodárstva. Členmi a partnermi tohto klubu sú aj Úrad vicepremiéra pre informatizáciu a investície, Ministerstvo životného prostredia SR, spolok Blockchain z Kodane či množstvo ďalších. ,,V súčasnosti pracujeme na tom, aby sa Dubnica nad Váhom stala členom aj tohto združenia," uviedol Ivan Baláž.
,,Vďaka týmto členstvám budeme môcť realizovať aj individuálne smart projekty, ktoré nie sú bežnými eurofondovými projektmi. Nebudeme sa teda musieť spoliehať len na eurofondové výzvy. V najbližšom období sa tiež chceme pripravovať (vďaka práci na smart koncepcii) na ďalšie programové obdobie 2021 - 2027. To bude z pohľadu Európskej únie zamerané najmä na mestá, ktoré majú vypracovaný dlhodobý plán rozvoja a koncepciu smart city," uzatvára I. Baláž.
Vzhľadom na to, že Ivan Baláž sa stal koordinátorom smart city za mesto a takmer celý svoj pracovný čas venuje práve problematike inteligentných miest a tvorbe stratégií, dohodol sa s vedením mesta na odstúpení z funkcie zástupcu primátora. Na jeho miesto nastúpi Ing. Tomáš Truchlý.