Prejsť na obsah
Verejnosť

Prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., architektka, pedagogička a historička architektúry, pôsobí v Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Špecializuje sa na výskum dejín architektúry 19. storočia na Slovensku v širšom európskom kontexte.
Študovala na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (v súčasnosti STU), odbor architektúra, zameranie na rekonštrukciu a ochranu pamiatok. Po skončení štúdia (1989) pracovala v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti v Bratislave. Od decembra 1996 pracuje na Fakulte architektúry STU v Bratislave. V Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok pôsobí na poste profesorky. Od roku 2007 je zástupkyňou vedúceho ústavu.

Prof. Jana Pohaničová realizuje špičkový výskum v oblasti histórie architektúry a prezentáciou nášho architektonického dedičstva doma i v zahraničí úspešne rozvíja regionálnu i medzinárodnú spoluprácu. Je laureátkou prestížnej Ceny Martina Kusého 2016 za významný prínos k skúmaniu dejín architektúry 19. storočia na Slovensku a nositeľkou ďalších významných ocenení – Slovak Gold 2001, Vedec roka STU a SR 2009, 2011, Prémia Literárneho fondu 2009, Briliantt 2015 za inovácie vo vzdelávaní, Profesorka roka STU 2016, nominantka ankety Slovenka roka 2019 v kategórii Veda a výskum.
Stanica konskej železnice na dobovej litografii. Foto z knihy Storočie Feiglerovcov, Trio publishing
Autorské a kurátorské výstavné projekty úspešne uviedla v renomovanom prostredí doma i v zahraničí. Aj prostredníctvom umelecko-tvorivej činnosti sa zameriava na skúmanie života a diela osobností slovenskej architektúry, založenom na medzinárodnej spolupráci, reflexii výskumnej činnosti či hľadaní a prezentácii spoločných kultúrnych i umelecko-historických väzieb v širšom európskom priestore.
Prof. Ing. arch. Janu Pohaničovú, PhD., sme v súvislosti s jej úspešnými aktivitami požiadali o rozhovor.

Viac si prečitane na:
http://vedanadosah.cvtisr.sk/profesorka-jana-pohanicova-realizuje-unikatny-vyskum-v-oblasti-historie-architektury