Prejsť na obsah
Verejnosť

Janette Štefánková, moderátorka: „Rozbehnúť spoluprácu veľkých firiem a inovatívnych podnikov s univerzitami chce Priemyselný inovačný klaster. Vlani v júni ho vytvorilo desať firiem, za rok existencie vzniklo štyridsať projektov.“
Monika Maťová, redaktorka: „Nízke výdavky na vývoj patentov a vynálezov sú podľa zakladateľov Priemyselného inovačného klastra príčinou stagnácie štvrtej priemyselnej revolúcie na Slovensku. Slovensko je na päťdesiatom treťom mieste v počte podaných a využívaných priemyselných patentov.“
Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU: „U nás je približne tridsať patentov ročne podaných a vo Švajčiarsku je to sedemsto na tisíc obyvateľov, kde skutočne ešte viacej je zarážajúce, že tieto patenty nie sú využívané vôbec na Slovensku a väčší záujem o ich využívanie má zahraničie.“
Monika Maťová: „Zoskupenie veľkých firiem a univerzít s menšími firmami s užitočnými nápadmi to chce zmeniť.“
Peter Švec, generálny tajomník Priemyselného inovačného klastra: „Naozaj vytvárame platformu, kde sa veľmi dynamicky proste vymieňajú informácie medzi tými, ktorí niečo potrebujú a hľadajú riešenia a tými, ktorí tie riešenia majú a ani o tom nevieme.“
Monika Maťová: „O tom, že Slovensko má potenciál, ktorý treba využiť, svedčia aj významné vynálezy, ktoré pochádzajú z dielne študentov Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Za najvydarenejší považuje dekan takzvaný Inšpekčný stend vyhoreného paliva v Jaslovských Bohuniciach.“
Ľubomír Šooš: „Je to robot, ktorý pracuje deväť metrov pod vodou a otvára palivové kazety a monitorujú sa jednotlivé tyče, v ktorých je uložené rádioaktívne palivo.“
Monika Maťová: „Priemyselný inovačný klaster je otvorený pre ďalšie firmy, ktoré majú záujem o spoluprácu. Už v najbližšom čase by k členom mali pribudnúť okrem Slovenskej technickej a Žilinskej univerzity aj ďalšie vysoké školy.“