Prejsť na obsah
Verejnosť

Ľubo Straka, moderátor: "Vďaka vývoju pokročilých technológií nás v blízkej budúcnosti čaká nástup tzv. priemyselnej revolúcie 4.0. Jej cieľom je zefektívniť výrobné a pracovné procesy, a zaistiť vyššiu bezpečnosť. Tomuto nadchádzajúcemu trendu sa venujú aj na pôde Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Študenti majú k dispozícii rôzne inovatívne nástroje a dokonca sa sami môžu podieľať na vývoji technológií práve pre využitie v priemysle 4.0."
Redaktorka: "Priemyselná revolúcia 4.0 sa ponesie najmä v znamení vylepšenia automatizácie so zameraním sa na informačné prepojenie, cloudové systémy, ekosystém internetu vecí, umelú inteligenciu a jej prediktívne algoritmy. To by malo zefektívniť procesy v rôznych odvetviach, a ľudia sa tak budú môcť sústrediť na dôležitejšie činnosti."
Martin Kalúz, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU: "Vo všeobecnosti plošná automatizácia a zavedenie konceptov priemyslu 4.0 vytvorí nové pracovné pozície, ktoré budú väčšinou orientované na informačné technológie, na návrh riadiacich algoritmov, na návrh informačných systémov."
Redaktorka: "Aby boli študenti na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie pripravení na budúcnosť a mohli sa uplatniť v širokom zábere v praxi, môžu si už priamo na škole otestovať, ako funguje štandardná priemyselná prevádzka v chemickom a potravinárskom priemysle. K dispozícii majú pritom viacero typov technologických simlátorov."
Martin Kalúz: "Tieto procesné stanice umožňujú v jednoduchých podmienkach simulovať fungovanie štandardných technologických procesov, v ktoré sa nachádzajú v priemysle, napríklad v priemysle spracovania palív, majú užívateľské rozhranie, na základe ktorého môžu si navrhovať riadiace algoritmy a principiálne skúšať všetky veci, ktoré sa naučili v rámci svojho štúdia, na reálnych procesoch."
Redaktorka: "Študenti majú k dispozícii aj laboratórium, ktoré simuluje prepojené zariadenia a senzory v ekosystéme internetu vecí. Dokonca pod vedením pedagógov sa môžu podieľať aj na samotnom vývoji a implementácii riadiacich systémov a procesov automatizácie pre priemysel 4.0. Týmto spôsobom vznikol na pôde fakulty aj zaujímavý projekt pre bezdrôtové monitorovanie a ovládanie pasterizačnej linky."
Michal Kvasnica, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU: "Aby operátor mal kontrolu nad tým, aká je teplota v tomto pasterizačnom procese, aby nedošlo napríklad k zničeniu bielkovín v mlieku, práve preto má systém našej študentky v sebe zabudovanú predikciu, ktorá operátorovi dopredu ukazuje, kedy dôjde k takejto nebezpečnej teplotnej situácii."
Redaktorka: "Úspešných vecí, ktoré na akademickej pôde vznikli, je však viac, napríklad aj prediktívny systém tlmičov, ktoré vedia predvídať nerovnosti na vozovke a podľa toho nastavia silu pružnosti. Je preto dobré vedieť, že aj mladí vedci dokážu naplno priložiť ruku k dielu, a prispieť tak k rýchlejšej implementácii inovatívnych technológií, a to nielen pre chemický a potravinársky priemysel."