Prejsť na obsah
Verejnosť


Martin Strižinec, moderátor: "Pred tridsiatimi rokmi stál pri zrode prvých internetových stránok. Dnes napriek všetkým úskaliam a problémov hovorí, že internet by sa nemal cenzurovať. Bebo White je americký vedec, ktorý vytvoril prvú webstránku v Spojených štátoch. Zajtra bude prednášať na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity pri príležitosti jej 15. výročia. Na úskalia a budúcnosť internetu sa opýtal Filip Minich."


Filip Minich, redaktor: "Internet dnes dokáže ovplyvňovať medzinárodné vzťahy, výsledky volieb na celom svete. Povedali by ste to pred tridsiatimi rokmi?"
Bebo White, americký vedec: "Čo sa týka ovplyvňovania vecí, o ktorých ste hovorili, tak nie. Je to celkom nová záležitosť, ktorá sa deje tak 5-6 rokov a podľa mňa úzko súvisí s rozmachom sociálnych sietí."


Filip Minich: "Čiže tá skutočnosť sa líši od pôvodných predstáv o internete?"
Bebo White: "Pôvodná myšlienka, ktorá pred tridsiatimi rokmi stála za vznikom webu, bola, aby vedci mohli lepšie spolupracovať, zdieľať si poznámky, výskum, kontakty, kto kam ide na konferenciu. Takže ten pôvodný cieľ bol, aby vedecká komunita dokázala lepšie spolupracovať. Na začiatku to bola v podstate taká malá vedecká sociálna sieť, vďaka ktorej mali vedci pohodlnejšie pracovať."


Filip Minich: "Čo si myslíte o obmedzenkách, ktoré sa snažia vlády na celom svete robiť, aby mali aspoň minimálnu kontrolu nad internetom?"
Bebo White: "Toto nie je vôbec prekvapujúce, lebo ako môžete vidieť, nekontrolovaný prúd informácií môže byť veľmi nebezpečný pre niektoré vlády. Špeciálne, ak sa niektoré vlády snažia udržať kontrolu nad istým typom informácií, tak to môže viesť v extrémnom prípade až k cenzúre. Máme tu predsa deklaráciu Organizácie spojených národov o ľudských právach, ktorá v princípe naznačuje, že slobody, ktoré máte offline, by ste mali mať aj online. Čiže vaše prejavy na internete by nemali byť nijako obmedzované."


Filip Minich: "Všetky prejavy, všetka nenávsiť, ktorú ľudia píšu proti menšinám?"
Bebo White: "Toto je veľmi ťažké rozhodovanie. Teoreticky máte pravdu, ale nechajte ma povedať príklad. V Spojených štátoch máme organizáciu, ktorá sa volá internetový archív. O sa skutočne snaží, je archivovať všetky dáta, ktoré sú na internete. Takže môžete mať skutočný historický záznam toho, ako každý deň internet vyzeral. Čo však nerobia, je, že nearchivujú pornografické stránky, ani stránky, ktoré šíria nenávisť. To však ale samozrejme neznamená, že tieto stránky neexistujú. Jednoducho aj toto je súčasť technologických vymožeností. Myslím si však, že tieto otázky nie sú technologického charakteru, toto musia vyriešiť sociológovia a právnici."


Filip Minich: "Ako vidíte budúcnosť internetu povedzme o 10 rokov?"
Bebo White: "Nie som futurológ, naozaj neviem. Bolo tu už veľa predpovedí, niektoré z nich sa už napĺňajú. Napríklad predpovede, že do popredia pôjdu aplikácie do mobilných telefónov. Toto dnes sledujeme a tieto aplikácie využívajú ohromné množstvo údajov z internetu."


Filip Minich: "Videli ste seriál Black Mirror?"
Bebo White: "Áno, čo sa týka toho, že sa všetko nahráva?"


Filip Minich: "Áno. Nebojíte sa toho, ako môžu nové technológie vplývať na ľudstvo?"
Bebo White: "Keď pozeráte niečo také, vždy je časť publika, ktorá začne mať obavy. V tomto prípade ide o obavy, ako umelá inteligencia ovplyvní životy ľudí. Jeden z mojich študentov napísal nedávno veľmi zaujímavý článok. Rozoberal, že je veľká pravdepodobnosť toho, že deti, ktoré sa dnes narodia, nebudú mať v práci za šéfov ľudí, ale budú robiť pre nejakú formu umelej inteligencie či strojov. Ale myslím si, že tieto vízie siahajú dozadu, až do začiatku priemyselnej revolúcie. Takže ma to tak neznepokojuje."


Filip Minich: "A čo môže z technologického pohľadu priniesť ďalšiu revolúciu?"
Bebo White: "Je to určite umelá inteligencia a rozšírená realita alebo zmixovaná realita. Tá je založená na tom, že môžete byť napríklad v priestore, ako je tento a nebudete vedieť rozlíšiť, ktoré objekty sú skutočné a ktoré nie. Takto sa budú ľudia učiť žiť vo svete, ktorý je zložený z reálnych objektov a objektov, ktoré existujú len virtuálne, dočasne a vidno ich iba na základe príkazu nejakej aplikácie. Niektorí ľudia by to mohli vnímať nie ako revolúciu, ale ako evolúciu ľudstva. Toto je jednoducho ďalší stupeň toho, čím ľudstvo prechádza, prepájanie sa s technológiami."
Martin Strižinec: "A máme o čom rozmýšľať. Správy a komentáre sú na konci. Želám vám pekný večer alebo dobrú noc. Dovidenia."

[STV Dvojka, 22:00 18/04/2018]
Link:

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13011#1331

(od 22.50 min)