Prejsť na obsah
Verejnosť

Jana Košíková, moderátorka: „Prezident Andrej Kiska otvoril v Slovenskej technickej univerzite nové výskumné centrum. V bratislavskej Mlynskej doline sa študenti naučia všetko o fungovaní počítačových vírusov. Podľa prezidenta musia naše vysoké školy ponúknuť študentom kvalitnejšie prepojenie teórie a praxe."
Ivan Janko, redaktor: „Prestrihnutím dierovej pásky, ktorú používali programátori v minulom storočí na ukladanie dát, slávnostne otvorili nové výskumné centrum. Študenti v ňom budú skúmať fungovanie počítačových vírusov."
Jakub Chalachán, študent STU Bratislava: „Dostaneme napríklad nejaký vírus napríklad ako bol teraz s tými bankami a ten v podstate rozoberieme a zistíme, že čo spôsobil, kade to poslal a všetky informácie o ňom."
Ivan Janko: „Slovenská technická univerzita by vďaka tomuto projektu mohla vychovať odborníkov na svetovej úrovni."
Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET: „Budeme radi, keď pár takýchto expertov aj vďaka tomuto vznikne, ak pomôžu aj iným firmám, či už na Slovensku alebo dajme tomu aj v zahraničí, nemyslím si, že by to bolo v rozpore s tým, kvôli tomu sme do tohto išli."
Andrej Kiska, prezident Slovenska: „Musíme spraviť všetko preto, aby to školstvo sme mali čo najkvalitnejšie, aby bolo spojené s praxou."
Ivan Janko: „Hlava štátu sa tak vrátila na známe miesta. Andrej Kiska totiž vyštudoval na Slovenskej technickej univerzite mikroelektroniku."
Milan Žiška, prodekan STU Bratislava: „Keby sa venoval v praxi tomu čo vyštudoval, tak určite by sa bol zamestnal niekde v elektrotechnickom priemysle, to znamená, mohol pôsobiť buď v návrhárskej dielni alebo ako technológ alebo ako diagnostik."
Ivan Janko: „Svojmu odboru sa ale v praxi nikdy nevenoval, čo podľa rektora univerzity nie je zlou vizitkou školy."
Robert Redhammer, rektor STU Bratislava: „Vzdelávanie je vždy o všeobecnom rozhľade a tou odbornou témou vlastne sa dostáva do problematiky, ktorou preukazuje, že vie riešiť problémy."
Ivan Janko: „Prezident Kiska na pôde Slovenskej technickej univerzity absolvoval aj besedu so študentmi. Tých vyzval, aby po škole zbierali skúsenosti aj v zahraničí. Ak im to podmienky umožnia, no dodal, že by na Slovensko nemali zabudnúť a neskôr by sa mali domov vrátiť."