Prejsť na obsah
Verejnosť

Každý svetelný zdroj je zároveň aj zdrojom tepla.Toto pravidlo platí tak v prírode, ako aj v technike. Duálnu energiu Slnka využívame každodenne bez toho, aby sme si to uvedomili. Technika len ojedinele pozná využívanie generovaného odpadového tepla z umelých svetelných zdrojov.

Slnečné žiarenie predstavuje nevyhnutný prírodný zdroj svetla a tepla. Práve tento zdroj energie je pôvodom všetkých dostupných zdrojov obnoviteľnej energie na Zemi. Svetelnú a tepelnú energiu Slnka neustále využíva nielen príroda, ale aj človek. Aj napriek tomu, že veľké množstvo slnečného žiarenia sa rozptyľuje späť do vesmíru, na povrch Zeme dopadá mnohonásobne viac energie, ako je svetová spotreba. Problém však predstavuje periodicita slnečného žiarenia a jej intenzita, ktorá je závislá od počasia.

Viac si prečítate na:

https://www.quark.sk/premeny-tepla/