Prejsť na obsah
Verejnosť

"Voľný radikál sa vníma ako niečo zlé, čo má na nás poškodzujúci účinok. Nie je to úplne pravda, pretože u všetkých živých systémov prebieha množstvo procesov, ktoré majú radikálny charakter. Jeden z najznámejších radikálov, o ktorom sa pred 30 rokmi myslelo, že je to toxická látka, je NO radikál, ktorý má množstvo fyziologických funkcií, napr. reguluje výšku krvného tlaku.  Množstvo radikálov má obrovský význam, ale to, čo musí byť splnené je ich koncentrácia. Tá musí byť na fyziologickej úrovni, aby boli organizmu prospešné. Ak sa hranica prekročí, nadbytočné radikály majú poškodzujúci účinok na živý systém. A toto je terminus technicus, ktorý potom voláme oxidačný stres," hovorí profesor Marián Valko v rozhovore pre najnovšie číslo časopisu Spektrum STU.

Prečítajte si celý rozhovor. Fotografie zväčšíte kliknutím na ne.

Rozhovor s prfoesorom Valkom 1

rozhovor s profesorom Valkom 2

Profesor Marián Valko z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU je najcitovanejším vedcom na Slovensku. Do databázy najcitovanejších vedcov ho spoločnosť „Clarivate Analytics“, zaradila už po štvrtý raz (2014 až 2017). V roku 2017 získal na svoje vedecké práce cca 1700 WOS citácií.

Ako významný autor je uvedený aj v publikácií THE WORLD’S MOST INFLUENTIAL SCIENTIFIC MINDS 2015, ktorú vydal Thomson Reuters v roku 2016 (celkovo 10 648 citácií).

Profesor Valko získal v apríli 2018 aj ocenenie STU za najlepšiu publikáciu a v roku 2016 sa stal  Osobnosťou vedy techniky SR.